Hoe gemeente Winterswijk het financieel allemaal gaat rooien

WINTERSWIJK – Nog net voor het zomerreces bespraken B en W met de raad de Kaderbrief voor de begroting van volgend jaar. Vorig jaar betrof dit een belangrijke voorjaarsnota na één jaar regeren. Duidelijk werd dat er 15 miljoen euro werd gereserveerd voor het prestigieuze cultuurkwartier WoooW. En er was nog meer geld uit te geven.

Archieffoto over bouw- en maatschappelijke ontwikkelingen in de Pelkwijk
Archieffoto over bouw- en maatschappelijke ontwikkelingen in de Pelkwijk – Foto: Eveline Zuurbier

Onder meer een paar ton voor een nieuw zwembad Jaspers en Winterswijk trok de portemonnee voor de (sport)verenigingen. Op het wensenlijstje stond ook het duurzaam en nieuw inrichten van het marktplein. Heel Winterswijk werd opgetrommeld om mee te denken en te doen. Het centrumhart is toch van iedereen? En met stip bovenaan stond nog altijd de ambitieuze wens ‘Winterswijk in 2040 armoedevrij’ te hebben. Winterswijk heeft een grotere rijkdom in vergelijking met Oost Gelre en Aalten. Ze heeft 48,7 miljoen euro kunnen opbouwen als reserve en houdt 2 miljoen euro aan belastingkapitaal over dat nog onbenut is. Dat moet voor de komende jaren tot aan 2028 toch meer dan genoeg zijn voor het cultuurkwartier WoooW, armoedebestrijding en een mooi Winterswijk erop na te houden?

Het antwoord is ‘neen’. De zak geld die de komende jaren vanuit Den Haag is toegezegd, loopt steeds minder in de pas met de toenemende taken van gemeenten. Wethouder Sandra Metaal van Financiën trok voor de behandeling van de jaarlijkse begroting vorig najaar aan de noodrem. Ze zag de tekorten die dreigen (oplopend tot 8 – 11 miljoen euro), het zogenaamde ‘ravijn’ in 2026, in forse schreden dichterbij komen. Daarbij valt in Den Haag steeds vaker het woord ‘efficiëntiekorting’ aan gemeenten. En om alvast weerstand te bieden, ging een streep door de investeringen voor ‘Winterswijk Armoedevrij 2040’ en zwembad Jaspers. WoooW werd in de ijskast gezet en de kerktoren met het carillon moest in de verkoop. Daar staken Winterswijkers een stokje voor. De rest van de investeringen is uitgesteld zodat wethouder Metaal geld beschikbaar houdt voor wat komen gaat. Gezien de opgaves en de vele onzekerheden in Den Haag, ‘meer taken zonder de knaken’ riepen de gemeenten nog op een VNG-congres, wil Winterswijk niet opnieuw in de organisatie snijden. De ambtenaren zijn hard nodig voor steeds meer taken die gemeentes op zich moeten nemen. Hoe houdt Winterswijk het allemaal betaalbaar?

En dus is het opkrikken van de eigen inkomsten een belangrijk issue geworden. Een belastingverhoging (OZB)? De intentie is vooralsnog onbespreekbaar voor de raad. Het levensonderhoud is te duur geworden. Grondexploitatie lijkt de manier. Wethouder Gosse Visser van Economie lobbyt voor 16 hectare nieuw bedrijventerrein waar de industrie (GOWIN) om vraagt. In het vakjargon “gunstig voor de eigen economie bovendien”, is 21 miljoen euro uit de kas nodig. Eer dat voorschot is terugverdiend, geeft dat een groot beslag op de financiën. Bovendien drukt die reservering het ideologische debat voor het sociale fundament zoals de wijkgerichte aanpak, het verenigingsleven, de leefbaarheid, en de scholen in de buurtschappen. De raad kwam met een remedie van 5 moties om de zachte waarden voor de samenleving in 2025 veilig te stellen. Sociale cohesie, kansengelijkheid en een gezonde bevolking zijn ook belangrijke issues om in te investeren. Dit najaar bekijkt Winterswijk in hoeverre ze het financieel de komende tien jaar gaat rooien.

Geschreven door Eveline Zuurbier


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.