Goede samenwerking geeft gelijke kansen voor kinderen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs Aalten

AALTEN – De gemeente Aalten maakt met de Gelijke Kansen Agenda (GKA) werk van gelijke kansen voor alle kinderen. Dat is een grote uitdaging die alleen in samenwerking kan worden opgepakt. In dit kader hebben de scholen voor primair onderwijs, Schaersvoorde (voortgezet onderwijs) en de gemeente elkaar op vrijdagochtend 14 juni ontmoet. Onderwerp van gesprek was de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

“Deze overgang is een belangrijke stap in het leven van een kind en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan”, aldus teamleider Stephan Poppe van Schaersvoorde. Na een plenair begin werden de aanwezigen verdeeld over twee groepen om na te denken over stellingen die te maken hebben met dit thema. Belangrijke onderwerpen waren: inclusiever onderwijs, kansengelijkheid, warme overdracht en ouderbetrokkenheid. De stellingen worden na de zomer besproken in een vervolgsessie waarbij ook leerkrachten van de basisscholen en Schaersvoorde zullen aansluiten.

Wethouder Hans te Lindert: “Als we gelijke kansen willen voor álle kinderen, is het cruciaal dat alle partijen en mensen die rondom het opgroeiende kind staan, elkaar weten te vinden. Scholen spelen daarin, naast vele andere partijen, een belangrijke rol. Ik ben ongelooflijk blij met de betrokkenheid van de scholen uit onze gemeente bij dit thema. Het principe ‘It takes a village to raise a child’ kunnen we alleen samen waarmaken. Vandaag hebben we daar opnieuw een stap in gezet!”

De gemeente Aalten heeft sinds twee jaar Vera Meinen in dienst als projectcoördinator Gelijke Kansen. Als verbinder heeft zij al meerdere mooie samenwerkingen tot stand gebracht. “Ik merk in mijn werk een enorme betrokkenheid bij het onderwijs bij het welbevinden van leerlingen. Tegelijkertijd zie ik ook dat het ingewikkeld en veel is allemaal. Daarvoor is samenwerking, met de gemeente als belangrijke spil, essentieel. In onze gemeente loopt deze ontwikkeling steeds beter.”

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2024-06-17T11:23:38+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.