Gemeente Aalten helpt verenigingen levenskrachtig te houden

AALTEN – Wie gaat er nog in het bestuur van een vereniging zitten en hoe bindt je meer vrijwilligers aan jouw vereniging? Om verenigingen met deze vragen verder te helpen, organiseerde gemeente Aalten houdt met de samenwerking van de Aaltense Uitdaging van het bedrijfsleven en welzijnsorganisatie Figulus halfjaarlijkse bijeenkomsten voor de verenigingen uit de gemeente. Zij hebben steeds meer moeite om het verenigingsleven financieel gezond te houden. Verenigingen en maatschappelijke organisaties die op vrijwilligers draaien zijn afhankelijker geworden van contributies en subsidies. Anderzijds zijn verenigingen belangrijk voor de leefbaarheid. “Levendige, aantrekkelijke plaatsen om er te wonen zijn ook voor de bedrijven van belang.”

Dat zegt Mark ten Dam van de Aaltense Uitdaging op de derde bijeenkomst voor verenigingen in het kulturhus in Lintelo. De Aaltense Uitdaging helpt verenigingen en maatschappelijke organisaties bij het versterken van het sociale netwerk in de regio Aalten, door ze te koppelen aan bedrijven met kennis, helpende handen en spullen. Corona en direct daarna de stijgende energieprijzen maakten het door gemiste inkomsten uit ledengeld en evenementen -geen barinkomsten bijvoorbeeld- het inzichtelijker hoeveel moeite het de verenigingen kost om een bloeiend verenigingsleven in stand te houden. Er spelen praktische zaken zoals hoe regel je de contributiebetaling en hoe houd je financieel overzicht, wie en hoe om te gaan met aansprakelijkheid, de begeleiding van vrijwilligers. Vragen als ‘waar moet ik beginnen’, ‘hoe pak ik het aan’ kunnen op de avonden van de bijeenkomst worden gesteld. “De bijeenkomsten zijn een laagdrempelige manier om contact te onderhouden”, zegt Karlijn te Poele, talentverbinder en verbonden aan Filgulus en de gemeente Aalten. “Het boeien en binden van vrijwilligers is een zorg maar ook een kans.” Op de avonden zijn deskundigen aanwezig om verenigingen op weg te helpen. Dat gebeurde in drie werksessies waar tips en tricks werden gegeven.

Reden voor heel veel verenigingen naar de bijeenkomst te komen variërend van De Koppelkerk, het Grenslandmuseum en de Oranjevereniging tot aan de volleybal- en de muziek- en theaterverenigingen. Er is aandacht voor de vrijwilligers met een beperking. Zij kunnen heel goed meehelpen, dat goed voor hun zelfvertrouwen is en hun sociale contacten. Goed voor de vereniging dus, maar een vrijwilliger met een beperking heeft een andere vrijwilliger nodig om hem te begeleiden. “Hoe los je dat op”, luidde een vraag. De stichting MEE was aanwezig om over dit gesprek te voeren samen met andere verenigingen en wat zij ervaren.

Ervaringen delen over hoe je vrijwilligers bindt, vormde de hoofdmoot voor werksessie ‘Meerdere vrijwilligers in kortere tijd’. “De term vrijwilligerstaken hebben wij los gelaten en verandert in verenigingsdiensten. Bij ons geldt niet alleen een lidmaatschap, maar willen ook dat leden diensten doen voor de vereniging”, zegt een bestuurslid van een vereniging. Een ander merkt op: “Wij knippen onze bestuurstaken zodat commissies bepaalde activiteiten organiseren. Zo krijgen wij het rond.” Vaker op de avond wordt gezegd, dat mensen zich niet willen binden aan wekelijks of maandelijks terugkerende taken. Een keer bij een activiteit helpen willen ze nog wel doen. “Maar dan moet je er wel aan trekken.”

Leden en vrijwilligers werven en binden

En op de avond blijkt dat er weinig animo is voor een bestuursfunctie. De vacature van penningmeester is het meest lastige om in te vullen. Tijden en ontwikkelingen veranderen snel eel ligt aan de manier van communiceren, vertelt Jordi Maassen van den Brink. Voor de Gelderse Sportfederatie helpt hij verenigingen ondersteunen door middel van procesbegeleiding en adviseert hij de gemeentes hoe zij de verenigingen kunnen bijstaan. Hij geeft een uiteenzetting van de praktijkvoorbeelden die bij andere verenigingen goed hebben gewerkt. ‘De tijden dat een handvol vrijwilligers zich aanmelden voor de bardiensten, is voorbij. Door een tapcursus te geven aan senioren van het 55 plus voetbalelftal lukt dat sneller’, noemt hij. Een vereniging onder de rook van Eindhoven had een Bavaria-etiket gebruikt om vrijwilligers te werven. “Een noodkreet werkt averechts, maar de tekst op het Bavaria-poster ‘Zo nu eerst een…..’ maakt mensen nieuwsgierig. Toen een week later de tekst werd aangevuld met ‘een vrijwilliger’ werd het succes geboekt.” Een onderhoudsdag inclusief een borrel of een klein bedrag aan een activiteit hangen, is een manier om jongeren iets te laten organiseren voor de vereniging. De tips komen voort uit een stappenplan die hij voor de verenigingen heeft ontwikkeld om vrijwilligers te binden en besturen krachtiger te laten handelen.

Vitaal Bad gemeente Aalten

Er bestaan apps -Taakie om taken binnen de vereniging kenbaar te maken en waarop gereageerd kan worden. Gemeente Aalten heeft samen met de talentverbinders van Figulus het platform Vitaal Bad opgezet waarop activiteiten van alle verenigingen geagendeerd staan waaraan je kan deelnemen. Het is op de eerste plaats een een uitnodiging om te gaan deelnemen aan het verenigingsleven. Een rijk verenigingsleven waar sport en cultuur te beleven is, houden de dorpen nu eenmaal levendig.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-04-09 16:44:14


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.