Gelderse procedure omgevingsvergunning bouw en renovatie versneld

ACHTERHOEK – Het opknappen en bouwen van woningen voor woningcorporaties gaat vanaf dit voorjaar een stuk sneller. Provincie Gelderland heeft namelijk een procedure voor omgevingsvergunning voor bouw/renovatieactiviteiten vereenvoudigd. Het wordt nu mogelijk geplande werkzaamheden voor maximaal10 jaar lang in een vergunning onder te brengen.

Tot dit jaar moest voor elke bouwactiviteit waar flora en fauna mee te maken hebben, een omgevingsvergunning worden aangevraagd. In de praktijk kost een vergunningaanvraag voor bijvoorbeeld het goed omgaan met vleermuizen en mussen enige tijd. Dit komt doordat er een uitgebreid ecologisch onderzoek moet plaatsvinden. Als dat klaar is kan de vergunningaanvraag worden ingediend en doorloopt het een lang administratief traject.

10 jaar

Gelderland heeft daarom afspraken gemaakt met ecologisch onderzoeksbureaus en woningcorporaties. Corporaties kunnen een omgevingsvergunning aanvragen die 10 jaar geldig is en die gaat over alle woningen van de corporatie. Daarmee hoeven werkzaamheden waarbij vogels of vleermuizen zijn betrokken niet meer per project apart te worden aangevraagd, maar wordt een vaste methodiek van onderzoek en maatregelen vergund De vereenvoudiging van deze procedure waarborgt nog steeds de bescherming van deze dieren, de ‘winst’ zit in een versnelling van het administratieve traject.

Zorgvuldig

De provinciale handhavers blijven ook bij de generieke methodiek controleren of deze zorgvuldig verloopt. Bij de generieke methodiek wordt er standaard bij elke woning voor gezorgd dat er geen dieren meer aanwezig kunnen zijn en dat er vervolgens ruim voldoende verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen gerealiseerd worden.

Praktisch en uitvoerbaar

Vergunningverleningsgedeputeerde Ans Mol: “Verschillende Gelderlanders hebben afgelopen jaar hun (renovatie/bouwwerkzaamheden moeten uitstellen. Heel vervelend. Daarom is bij ons intern gezocht naar een versnelde vergunningensystematiek die praktisch en uitvoerbaar is. En tegelijkertijd ecologisch verantwoord en uitvoerbaar. Eerst gaan de woningcorporaties hier ervaring mee op doen. We streven er naar om op termijn dit voor alle Gelderlanders beschikbaar te krijgen.”

De genoemde sectoren kunnen dit jaar met deze nieuwe aanpak aan de slag.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2024-03-11 10:09:18


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.