Buurt wil minder asielzoekers, maar wethouder doet nog geen toezegging

– De buurtbewoners rondom het azc in Winterswijk hebben na een gesprek met wethouder Elvira Schepers niet de toezegging gekregen dat het aantal asielzoekers in het azc weer teruggaat van 500 naar 400. “Maar we hebben een heel goed gesprek gehad. Ze vindt de mening van omwonenden belangrijk en daar houden we ons aan vast”, zegt buurtbewoner André Gerner.

Hij zat maandagavond samen met andere buurtbewoners om tafel met Schepers. Het azc herbergt tot eind oktober honderd extra asielzoekers, dus vijfhonderd in plaats van 400. De buurt wil dat het er weer minder gaan worden. Hoewel een harde toezegging uitbleef, vertrouwde Gerner erop dat er na oktober van dit jaar 100 bewoners minder op het azc wonen.

“Onze boodschap aan de wethouder was duidelijk en het leek op een toezegging zoals ze het gezegd heeft”, veronderstelde Gerner. “Tijdens het gesprek met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) wordt duidelijk of het coa weer teruggaat naar 400.”

‘Ik neem ze heel serieus’

Schepers wilde niet vooruit lopen op dat gesprek. “Ik heb luid en duidelijk gehoord hoe ze tegen bepaalde zaken aankijken en dat ze terug willen naar 400, maar daar kan ik nog geen uitspraken over doen”, vertelde de wethouder. “We hebben ook te maken met de situatie in Ter Apel en wat de aanwijzingen van het Rijk worden, maar ik vind het heel belangrijk dat de buren gehoord worden en ik neem ze heel serieus.”

De wethouder gaat met het COA om tafel. “De buren hebben het vertrouwen in het COA verloren en dat vind ik heel erg”, zei Schepers. “Dat herstel vind ik het eerste belang, 400 of 500 bewoners is dan van minder belang. Het COA moet de afspraken nakomen die met de buurt en de gemeente zijn gemaakt.”

Het azc in Winterswijk is een open asielzoekerscentrum, zonder slagboom, midden in een woonwijk. “Het azc leent zich als een locatie voor gezinnen, maar incidenten hebben aangetoond dat er ook overlast gevende asielzoekers zitten en die willen we niet”, aldus Schepers.

De omwonenden hebben in een onderzoek van Bureau Beke uit Arnhem aangegeven meer overlast en een toenemend gevoel van onveiligheid te ervaren. In het jaarlijkse onderzoek zijn de cijfers over meldingen van overlast fors toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Volgens omwonenden is het rondom het asielzoekerscentrum ‘nog nooit zo erg geweest als nu’. Ook gaf bijna de helft van de omwonenden aan dat zij willen dat het azc in Winterswijk weer inkrimpt.

Vraagtekens bij onderzoek

Buurtbewoner Gerner plaatste eerder vraagtekens bij de objectiviteit van het onderzoek door Bureau Beke uit Arnhem, dat in opdracht van het COA en de gemeente werkt. Hij twijfelde aan de cijfers, die volgens hem in werkelijkheid nog hoger zouden uitvallen. Maar hij was maandagavond minder uitgesproken. “Beke doet de onderzoeken voor alle azc’s. We moeten er van uitgaan dat het een goede enquête is”, aldus Gerner.

“Wij voeren geen onderzoek uit ‘voor álle azc’s’. Het betreft slechts onderzoeken rondom een aantal azc’s in Nederland”, zegt Jos Kuppens van Bureau Beke. “En er wordt geïmpliceerd dat dit onderzoeken louter in opdracht van het coa zijn. Dit is onjuist, omdat dergelijke onderzoeken rondom azc’s altijd ‘gedragen’ onderzoeken zijn, in overeenstemming met minimaal een vertegenwoordiging van de betreffende gemeente én een delegatie van omwonenden.”

Met betrekking tot de cijfers in het onderzoek zegt Kuppens: “Het kan zijn dat meerdere respondenten in onze vragenlijst over één en hetzelfde incident hebben gerapporteerd. Niet uit te sluiten valt dat de werkelijkheid daardoor juist minder erg is dan in het rapport wordt weergegeven”, zegt hij. “Onze onafhankelijkheid staat in dergelijke onderzoeken voorop. Anders zouden wij allang niet meer werkzaam kunnen zijn in dit vak.”

Zie ook:

Geschreven door Domien Esselink, REGIO8 i.s.m. Omroep Gelderland op 2022-08-30 04:00:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.