Boeien, binden en behouden is de grootste uitdaging voor de bedrijven en gemeenten

– De Achterhoek moet meer én betaalbare woningen gaan bouwen zodat jonge en talentvolle mensen zich ‘hier’ kunnen vestigen. Vervolgens zullen bedrijven samen met gemeenten er alles aan moeten doen deze jongeren aan zich te binden en te behouden voor de streek. Dat is de conclusie van een kennis- en netwerkbijeenkomst dat georganiseerd was door de gebiedsonderneming De Laarberg.

‘De Achterhoek kent een lage werkeloosheid. Er staan weinig vacatures open, zegt Randstad. En in de Oost-Achterhoek zijn 870 arbeidsplaatsen op 1000 inwoners beschikbaar, zei burgemeester Bronsvoort van Oost Gelre onlangs nog tijdens haar nieuwjaarstoespraak over de voorspoed in haar gemeente. Toch ook geven deze constateringen reden tot zorg bij de Achterhoekse bedrijven’.

De Achterhoek jubelt bij de cijfers als het gaat over dat ze tweede innovatieregio van Nederland is achter Eindhoven. Het bruto regionaal product steeg in het afgelopen jaar met 5 procent méér dan het Nederlandse gemiddelde. Maar dat de successen ook een keerzijde hebben, werd de kennis- en netwerkmiddag bij gastbedrijf Binx Smartility uitgelicht en besproken. Want arbeidskrachten zijn niet aan te slepen. Krapte op de arbeidsmarkt betekent voor bedrijven dat het steeds lastiger wordt om in het tempo van ontwikkelingen mee te kunne bewegen of verder te kunnen verduurzamen. Cijfers geven aan hoe het steeds moeilijker wordt banen in te vullen. In de afgelopen vijf jaar 8000 banen bijgekomen, terwijl het aantal inwoners vrijwel stabiel is gebleven. De enige remedie is voldoende betaalbare woningen bouwen om jonge mensen te binden en te behouden. Liever gisteren dan vandaag nog. De regio zou ook meer uit de bescheiden rol moeten treden en laten zien welke mooie dingen er gedaan worden. Bekende influencers kunnen een goede rol daarin spelen. En er moet nóg een knelpunt opgelost om de vooraanstaande innovatieregio te kunnen blijven en jonge mensen terug naar het oosten te krijgen: de overbelasting van het energienetwerk. Loopt de Achterhoek tegen haar eigen grenzen van succes aan?

Plezierig werken en wonen

De wethouders Arjen Schutten (CDA) van de gemeente Oost Gelre en wethouder Hans van der Noordt (D66) van de gemeente Berkelland zijn namens hun gemeente aandeelhouder van de gebiedsonderneming Laarberg. Volgens beiden moeten jong talent zich in de Achterhoek hier een plezierig leven kunnen opbouwen. “Werken, wonen en welzijn door jongeren te boeien, binden en ze vervolgens ook nog als arbeidskrachten te kunnen behouden.” Een plezierige werk- en woonomgeving zijn volgens beide wethouders zeker zo belangrijk. Dat vraagt heel wat van de bedrijven en gemeenten. De bedrijven zijn een belangrijke economische motor van de regio en ook die hebben ruimte nodig om door te ontwikkelen. “Van der Noordt: “De kracht van de Achterhoek is dat we elkaar opzoeken. Ook moeten we ons allemaal beseffen dat er een andere dynamiek gaande is. De technicus die wij nog voor ogen hebben werkt niet meer achter een werkbank in de werkplaats, maar zit voor hetzelfde achter een bureau en werkt met een CAD-programma.”

Wie geen medewerkers kan vinden, moet creatief zijn. Nu de arbeidskrapte zo nijpend is, dienen werkgevers álles uit de kast halen: torenhoge lonen en ideale werkomstandigheden?

Een bedrijf dat met groei en krapte op de arbeidsmarkt te maken heeft en met technische ontwikkelingen is Bronkhorst High-Tech uit Ruurlo. Het bedrijf is een wereldspeler in sensortechnologie in meetapparatuur en groeide in een paar jaar uit naar 700 werknemers. Op dit moment zijn de banen bij het bedrijf gevuld. Maar het bedrijf wil uitbreiden en heeft daar behalve bedrijfsruimte in Ruurlo ook woningruimte nodig voor nieuwe medewerkers. Met een dijk van een salaris bieden red je het niet, zegt Henk Tappel van Bronkhorst High Tech. “We maken geen wegwerp spullen, maar duurzame producten waar een stuk zingeving, meesterschap en eigenaarschap bij komen kijken waarmee je mensen kunt boeien en binden. Dat zijn belangrijke thema’s: een zinvolle bijdrage leveren aan de wereld door producten te leveren die er toe doen en zelf plezier beleven aan wat je doet. Kennis en talent komen samen in ons bedrijf. Wat we nog meer nodig hebben zijn leuke clusters voor studenten zodat ze een leuke tijd hebben in de regio. En woningen, betaalbare woningen, woningen zoals in Amerika die je voor vijftien jaar bouwt. De aantallen van duizend woningen (gem. Berkelland) in de komende tien jaar zijn te weinig.” In het pleidooi dat Henk Tappel hield kon de wethouder Van der Noordt zich wel in vinden. “De nood is zo hoog; er wordt met smart gewacht op de duizend woningen gewacht.”

Mobiliteit

Gedeputeerde Helga Witjes van de provincie Gelderland deed op de Laarberg mee in het debat over de kracht van de regio. In maart zijn de provinciale verkiezingen. De grote vraag aan haar die er woensdag leefde: wat kan de provincie er tegen doen? “We investeren in mobiliteit voor een goede verbinding met Arnhem-Nijmegen. De sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem is daar een goed voorbeeld van wat we samen met de regio gaan doen. We kunnen geen méér woningen plannen. Gemeenten hebben een tekort aan plancapaciteit. In tien jaar duizend woningen is te doen.”

Samenwerken en robotisering

Witjes uitte zich positief over de economische groeikansen van de Achterhoek. “We moeten naar andere methodieken toe om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen: meer digitalisering en robotisering én op het hergebruik van grondstoffen, meer circulair ondernemen. De regio is sterk gericht op samenwerken om iets moois voor elkaar te krijgen en daar liggen de kansen.” Ze noemde de pilot voor de ontwikkeling van elektrische vrachtwagens waarvoor tien Achterhoekse bedrijven zich aanmeldden. Uit de rest was geen animo, maar de tien bedrijven gingen samen met de innovatie aan de slag.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-01-25 22:12:32


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.