Bijzonder: Lintje en ‘Ridder’ voor Duitser Johannes Hoven en zijn Nederlandse maat Freek Diersen

– In één adem worden Freek Diersen en Johannes Hoven genoemd als het gaat over verregaande samenwerkingen en verwevenheid van Dinxperlo en Suderwick. Zeker als het gaat om het onder de aandacht brengen van die samenwerking waarvoor beiden een rol vervulden voor het Burgerinitiatief Dinxperwick/Heimatverein Suderwick. Meer dan passend vond burgemeester Stapelkamp van de gemeente Aalten het om beiden op hetzelfde moment een hoge koninklijke onderscheiding uit te reiken.

Beide maten werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde zaterdagmiddag 27 augustus tijdens het jubileumfeest van de Stichting Bewaar ’t Olde. De stichting bestond in 2021 veertig jaar.

Johannes Hoven (72) heeft de Duitse nationaliteit. Hij heeft zoveel voor met name de Dinxperlose samenleving, dat hij deze Nederlandse onderscheiding ontvangt wat heel bijzonder is. Nederlandse Koninklijke onderscheidingen worden niet vaak uitgereikt aan mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Freek Diersen (75) ontving in 2012 al een koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2012 ontving hij zijn onderscheiding met name voor zijn inzet in de lokale sportwereld en de Protestantse Gemeente Dinxperlo. Sinds die tijd is hij zich blijven inzetten voor de lokale gemeenschap, grensoverschrijdend en ook op andere terreinen dan voorheen.

De tweekleurige Duits-Nederlandse komborden zijn een bekend symbool van het tweelingdorp

Van burgerinitiatief tot Ned-Duitse brandweerkazerne

‘DinxperWick’ is ondertussen een begrip als het gaat om samenwerking over de landsgrens heen. Freek Diersen en Johannes Hoven hadden samen een belangrijke rol bij tal van initiatieven om de samenwerking tussen het Nederlandse Dinxperlo (gemeente Aalten) en het Duitse Suderwick (Stadt Bocholt) te bevorderen. De tweekleurige Duits-Nederlandse komborden zijn ondertussen een bekend symbool van het tweelingdorp geworden. Al ruim 20 jaar is er een gezamenlijk politiebureau en er wordt hard gewerkt aan een Nederlands-Duitse brandweerkazerne. Met tal van initiatieven is getracht de ‘grensbeleving’ (weer) zichtbaar te maken. Voorbeelden daarvan zijn de plaatsing van drie beelden van douaniers bij de grens en het plaatsen van toeristische infopanelen met verhalen over de vroegere smokkelactiviteiten, het terugplaatsen van meerdere wachthokjes, slagbomen en grenspalen, de viering van 250 jaar grensverdrag Burlo en de gezamenlijke viering van 75 jaar vrijheid in 2020.

Het Burgerinitiatief DinxperWick heeft de laatste jaren tal van prijzen mogen ontvangen. In 2020 de precieuze Heimatpreis van de deelstaat NordRhein-Westfalen en onlangs, in maart 2022, ontvingen de organisatoren van de gezamenlijke viering van 75 jaar vrijheid de Bocholtse St. Georgs Friedenspreis. Bij deze laatste viering in 2020 werden over een strook van enkele honderden meters grens, met de hulp van schoolkinderen, bloembollen gepoot zodat de grens die tijdens de wereldoorlogen een van prikkeldraad voorzien symbool van scheiding was, nu juist een bloeiend symbool van vriendschap werd.

Joannes Hoven

Joannes Hoven is al sinds 1995 voorzitter en motor van de Heimatverein Suderwick en voorzitter van het Burgerinitiatief Dinxperwick Heimatverein Suderwick. Ook leverde hij een bijdrage aan tal van projecten voor Stadt Bocholt (in 2001 ontving de heer Hoven hiervoor de ‘Stadtplakette’ van Stadt Bocholt).
Vanaf 2000 is hij ook Adviseur van de Internationale adviescommissie en medeorganisator bij Stichting Bewaar ’t Olde. Sinds 2005 denkt hij ook mee over projecten in Dinxperlo, van de gemeente Aalten.

Freek Diersen

In maart dit jaar beëindigde Freek Diersen een periode van maar liefst 24 jaar raadslidmaatschap; van 1998 tot 2005 was hij raadslid in de gemeente Dinxperlo en daarna in die van de fusiegemeente Aalten. Dit betekende ook zijn afscheid als voorzitter (en aanjager) van de Internationale Adviescommissie Stadt Bocholt-Aalten en als zeer actief lid van Euregio Raad.
Naast alle bestuurlijke activiteiten was hij zeer actief en initiatiefrijk binnen de dorpsgemeenschappen van Dinxperlo en Suderwick. Sinds 2007 is hij een onvermoeibare trekker van het Burgerinitiatief Dinxperwick / Heimatverein Suderwick.
In 2016 werd Freek Diersen met de People-to-People Prijs geëerd door de Euregio vanwege zijn grote betrokkenheid en inzet voor de Duits-Nederlandse samenwerking en vriendschap.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-08-29 13:02:33


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.