Bengevoords chauffeur van de lintjestoer kreeg ook een lintje

WINTERSWIJK – Burgemeester Bengevoord heeft de traditie van de Lintjestoer ingevoerd in de gemeente Winterswijk. Op de dag vóór Koningsdag waarop lintjes in heel Nederland worden uitgereikt aan mensen die zich op de een of andere manier voor de maatschappij hebben ingezet, gaat Bengevoord zijn gemeente rond. Dit jaar ging hij samen met de kersvers gekozen loco-kinderburgemeester Fenne Vrieze de zestien decorandi langs in een mooie historische T-Ford, gechauffeurd door Wim Siebelink. Hij werd aan het einde van de lintjestoer compleet verrast met ook een koninklijke onderscheiding.

Want Wim Siebelink (77) heeft in al die jaren een lijst met verdienstelijk vrijwilligerswerk voor het verenigingsleven en musea in Winterswijk opgebouwd. Hij is al ruim vijftig jaar zeer actief betrokken binnen het verenigingsleven en musea rondom de geschiedenis van het spoor en openbaar vervoer in Winterswijk in omgeving. Hij was een van de oprichters van vereniging Spoorweg-interessegroep Het GOLS-station en was een van de drijvende krachten zodat de vereniging zich geleidelijk ontwikkelde tot een echt museum, toegankelijk voor publiek. Daarnaast is Wim Siebelink al ruim twintig jaar secretaris van de stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek (HSA). Hij was ook betrokken bij het ontwikkelen van een openbaar vervoer museum. Mede door zijn niet aflatende inzet is uiteindelijk Museumwerkplaats Transit Oost ontstaan. Wim Siebelink is vanaf de start van de Museumwerkplaats vrijwilliger. En tot slot rijdt hij met enige regelmaat op de T-Ford uit 1923. Tijdens de lintjestour op 26 april 2023 en ook dit jaar heeft hij burgemeester Bengevoord geheel in stijl, in de T-Ford gereden om de gedecoreerden op hun huisadres te verrassen met een Koninklijke onderscheiding.

14 Lid in de Orde van Oranje-Nassau eb 2 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

In Winterswijk werden veertien personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Om 9 uur in de ochtend werden de eerste drie verrast bij voetbalvereniging MEC in Miste. De heren van Wilbert van Lochem, Wim Wikkerink en Jan Deunk hebben bij MEC een gemeenschappelijke deler. Ze houden elk deze sportvereniging -oorspronkelijk voor de twee buurtschappen Miste En Corle in de benen. En dat is nog niet alles. In de buurtschappen Woold, Henxel, Miste en Corle dragen ze door hun betrokkenheid bij aan de leefbaarheid.

Wilbert van Lochem. – Foto: Gem. Winterswijk

Wilbert van Lochem (46) is al ruim 20 jaar zeer actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging M.E.C, onder andere als lid van de bouwcommissie en onderhoudsgroep. Daarnaast is hij ruim 10 jaar bestuurslid en daarna lid van de activiteitencommissie van de Christelijke Oranje Vereniging (COV) Henxel en Omstreken geweest. Hier is hij onder andere betrokken bij de organisatie van toneelavonden, familiedagen en het jaarlijkse school- en volksfeest. Daarnaast organiseert hij de jaarlijkse zwerfvuilactie in Henxel. Wilbert Lochem is al ruim tien jaar bestuurslid van Stichting Gebouw Marijke. Binnen deze rol is hij zeer actief geweest bij de voorbereiding van de verbouwing.

Wim Wikkerink. – Foto: Gem. Winterswijk

Wim Wikkerink (62) is maatschappelijk zeer betrokken. Hij is al 45 jaar actief als vrijwilliger binnen voetbalvereniging M.E.C. Daarnaast zet hij zich al ruim veertig jaar in voor verschillende doelen, als collectant voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, het Reumafonds en de Hartstichting. Bij schietvereniging De Poort en de Commissie Ontspanning Miste vervult de heer Wikkerink een rol als bestuurslid. Naast actief bowlingspeler, is de heer Wikkerink als commissielid ook betrokken bij de organisatie van de bowlingcompetitie ‘In de Schoppe’.

Jan Deunk – Foto: Gem. Winterswijk

Sinds de jaren ’60 is Jan Deunk (75) maatschappelijk zeer betrokken en actief. Zijn actieve vrijwilligersleven is hij gestart als bestuurslid van Jong Gelre, afdeling Winterswijk. Hij heeft zich ingezet voor de plattelandsjeugd en jonge agrariërs. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor buurtschap Winterswijk Woold. De heer Deunk was bestuurslid van de oudercommissie school Woold en daarna van Rijks Scholen Gemeenschap Winterswijk. Jan Deunk was bijna twintig jaar penningmeester van Verenigingsgebouw Juliana. Daarnaast was hij bestuurslid Coöperatieve Diepvriescentrale. Deze stichting beheerde diepvriesgebouwen waarbij mensen een deel konden afhuren voor het invriezen van hun vlees, groenten, etc. Als penningmeester verzorgde hij de financiële administratie van de Stichting Leergeld Oost Achterhoek. Daarnaast is Jan Deunk al bijna 10 jaar collectant voor het Longfonds.

Pieter Tomesen – Foto: Gem. Winterswijk

Pieter Tomesen (58) heeft zich bijna twintig jaar als bestuurslid met een grote betrokkenheid ingezet voor de jaarlijkse evenementen van Vereeniging Volksfeest Winterswijk. Hij heeft bijgedragen aan het Immaterieel Cultureel Erfgoed door jarenlang de gastkorpsen in het bloemencorso te begeleiden. Ook speelde hij een belangrijke rol in de muziekcommissie, kinderspelen en de schietcommissie. Daarnaast is Pieter Tomesen al bijna vijftien jaar vrijwilliger bij FC Winterswijk, waarvan ruim tien jaar als bestuurslid. In die rol was hij betrokken bij de fusie tussen drie voetbalvereniging die uiteindelijk samengegaan in FC Winterswijk.

Riky Waamelink-Nijrolder. – Foto: Gem. Winterswijk

Riky Waamelink (80) is gedurende een zeer lange periode zeer maatschappelijk betrokken en actief. Ze is vrijwilliger bij Stichting Hand in Huis vervanging Mantelzorg, waar zij tijdelijk mantelzorg over neemt. Riky Waamelink is ruim vijftien jaar vrijwilliger bij VIT Hulp bij Mantelzorg, waar zij zich inzette voor alleenstaande zieke ouderen die geen familie dichtbij hadden wonen. Daarnaast is ze vrijwilliger bij de Samen Eet Club WUH en bij de fietsclub WUH ‘Trap um rond’ waar zij de fietsclub begeleidt, contacten met de fietsers onderhoudt en routes uitzet. Riky Waamelink is vrijwilliger bij de Wehmerhof/SOSW en sinds ruim tien jaar actief als koster voor de Parochie HH. Paulus en Ludger.

Sylvia Geerlings – Foto: Gem. Winterswijk

Sylvia Geerlings (69) zet zich al ruim vijftig jaar op vrijwillige basis zeer intensief en met een grote betrokkenheid in voor de Vereeniging Volksfeest Winterswijk als secretaresse en coördinator bloemencommissie. Haar inzet voor het bloemencorso begint al in maart met de eerste overleggen met de lokale telers, het landelijk overleg met de bloemencommissies, het volgen van de lokale aanplant van de dahliaknollen, het adviseren van de wagenbouwers bij de keuze van beschikbare dahlia’s, het begeleiden van de aanvragen en uitleveringen van de lokale dahlia’s aan de corso’s elders in Nederland en vanzelfsprekend de inkoop, verdeling en uitgifte van dahlia’s voor ons eigen corso in Winterswijk. En aan het einde van het corsoseizoen, de tweede helft van oktober, wordt alles administratief en financieel door haar afgehandeld met de lokale telers en bloemencommissies elders in het land. Haar kennis en ervaring op het gebied van dahlia’s is ongeëvenaard en ook niet te vervangen. Na haar pensionering in 2022 zet Sylvia Geerlings zich vol overgave in voor twee nieuwe organisaties. Ze is vrijwilliger coördinator bij de stichting Vrienden van de Jacobskerk en secretaris bij Hart4Winterswijk.

Margreeth Wiggers. – Foto: Gem. Winterswijk

Margreeth Wiggers (78) is zeer maatschappelijk betrokken en zet zich al vele jaren als vrijwilliger in. Ze is al twintig jaar actief als vrijwilliger en collectant voor Amnesty lnternational. Daarnaast is ze tien jaar actief als vrijwilliger bij het asielzoekerscentrum (azc) in Winterswijk. Hier organiseert ze activiteiten en uitstapjes voor de kinderen. Met de komst van Oekraïense vluchtelingen naar Winterswijk, kookt Margreet Wiggers samen met Oekraïense vluchtelingen. De afgelopen jaren is ze actief geweest als vrijwilliger bij Museum Mondriaan, waar ze bezoekers inhoudelijk te woord stond over de werken van Mondriaan.

Willem Wiggers. – Foto: Gem. Winterswijk

Willem Wiggers (63) is al ruim 25 jaar actief als vrijwilliger bij FC Winterswijk en zeer betrokken bij de vereniging. Op jonge leeftijd begon hij met vrijwilligerswerk bij de club. Willem Wiggers heeft bijna tien jaar het kledingbeheer van alle teams binnen FC Winterswijk op zich genomen. Daarnaast is hij de materiaalman bij de voetbalclub. Daarnaast is hij binnen de club actief geweest als scheidsrechter, grensrechter en leider bij veel verschillende teams. Willem Wiggers heeft zich enorm ingezet bij de bouw van een nieuwe locatie op Sportpark Jaspers na de fusie van voetbalverenigingen binnen Winterswijk.

Fried Tuinte. – Foto: Gem. Winterswijk

Fried Tuinte (71) is vanaf jonge leeftijd actief als vrijwilliger binnen het verenigingsleven. Voor veel verenigingen en belangen, vooral binnen het buurtschap Winterswijk Meddo, is hij een belangrijke spil. Hij is voor verschillende verenigingen actief als penningmeester, zoals volleybalvereniging MEVO, Algemeen Meddo’s Belang (AMB), Stichting Rommelmarkt Meddo en Schietvereniging Buksveld. Fried Tuinte is ruim 40 jaar actief lid van de CorsoClub Meddo. Hij is ruim 10 jaar secretaris van de vereniging geweest en is al ruim twintig jaar voorzitter van de commissie bloementeelt. Daarnaast is hij bijna 20 jaar vrijwilliger bij Parochie HH. Paulus en Ludger, waarbij hij onder andere een grote bijdrage heeft geleverd bij het opstarten van de kerkradio in de H. Johannes de Dopenkerk in Winterswijk Meddo. Sinds een aantal jaar is Fried Tuinte hoofdboekhouder bij de Vincentius Vereniging in Groenlo.

Wim Klanderman ontving het lintje op de verjaardag van zijn vrouw. – Foto: Gem. Winterswijk

Wim Klanderman (82) zet zich ruim veertig jaar op vrijwillige basis met een grote betrokkenheid in voor diverse verenigingen in het buurtschap Meddo. Vanaf de oprichting is hij betrokken bij Corsoclub Meddo als vrijwilliger. Daarnaast is de heer Klanderman vrijwilliger bij Sportclub Meddo, waar hij ook ruim vijftien jaar lang een bestuursfunctie heeft vervuld. Ook is hij als vrijwilliger betrokken bij Verenigingsgebouw De Eendracht, waar hij verbonden is aan de groep ‘plasharkers’, die ervoor zorgt dat de parkeerplaats er altijd keurig bij ligt. In 2022 heeft de heer Klanderman zijn vrijwilligerssteentje bijgedragen bij de aanleg van een invalidenparkeerplaats, een trottoir en het vervangen van riolering. Hij zet zich al bijna twintig jaar in als collectant contributiegelden Algemeen Meddo’s Belang (AMB). Wim Klanderman is nog steeds zeer actief binnen het verenigingsleven en levert een grote bijdrage aan het ‘noaberschap’ in Meddo.

Jan Kortschot – Foto: Gem. Winterswijk

Jan Kortschot (69) zet zich lange tijd in als vrijwilliger bij diverse verenigingen en organisaties. Hij was vijftien jaar bestuurslid van het Volksfeest Meddo. Daarnaast is hij al ruim twintig jaar actief als voorzitter van Algemeen Meddo’s Belang (AMB). Onder zijn voorzitterschap zijn diverse ontwikkelingen geweest, waaronder het opstellen van de Dorpsvisie in 2004, het project flexwoningen, diverse ontwikkelingen het centrum van Meddo en de Dorpsvisie 2030. Ook is de Jan Kortschot bijna vijftien jaar vrijwilliger bij de Hoogstambrigade Winterswijk. Naast dat de Jan Kortschot al ruim 50 jaar lid is van de vereniging KWOV, zet hij zich de laatste jaren in als vrijwilliger van de financiële commissie van de vereniging. Sinds een aantal jaar is de heer Kortschot daarnaast vrijwilliger bij stichting Techniek Lokaal Skills. Daarnaast zet de heer Kortschot zich al ruim veertig jaar zeer actief als lid van de PvdA Winterswijk in voor het democratisch domein.

Robert Kwak was vrijdag 26 april in het buitenland. – Foto: Gem. Winterswijk

Robert Kwak (69) heeft zich decennia lang zowel vrijwillig als professioneel ingezet voor de bescherming van vogels en natuur, zowel regionaal, landelijk als internationaal. Hij heeft binnen Vogelbescherming Nederland drie functies vervuld. In al deze drie functies heeft hij een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de vereniging en bovenal aan het vergroten van de impact van het beschermingswerk van natuur in het algemeen en vogels in het bijzonder. Daarnaast is Robert Kwak al vijftig jaar actief bestuurslid en vrijwilliger van de Vogelwerkgroep Zuid Oost Achterhoek en de Stichting Ornithologisch Veld Onderzoek Nederland (SOVON). En ook is hij al ruim dertig jaar lid van het Platform Natuur en Landschap Oost Achterhoek. Binnen de stichting is hij actief als mentor, woordvoerder en ecologisch adviseur. Daarnaast heeft Robert Kwak zich een aantal jaren ingezet als bestuurslid van Stichting Waardevol Cultuur Landschap (WCL) Winterswijk. Sinds een kleine tien jaar is hij lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Bargerveen Nijmegen. De afgelopen drie jaar heeft de heer Kwak zich ingezet als bestuurslid van de Avifaunistische Kring Nederland (AKN) waar hij zijn beroepsmatig opgedane kennis over nationale en internationale natuurbescherming heeft ingezet voor lokale vrijwilligersorganisaties. Daarnaast was de hij ruim vijftien jaar actief lid van de D66 Winterswijk. Omdat zijn vrijwilligerswerk de gemeentegrens ver overstijgt is Robert Kwak benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bengevoords chauffeur van de lintjestoer kreeg ook een lintje – Foto: Omroep Gelderland

En in Winterswijk werd er nog een persoon benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En dat is Jan Stronks (65) is ruim veertig jaar betrokken bij veel natuur-, landschaps- en biodiversiteitsonderzoeken en projecten. In de Achterhoek heeft hij aangetoond, dat agrarisch beheer en de natuur goed samen kunnen als partijen dit in overleg met elkaar doen. Als natuur- en landschapsbeheerder heeft de Jan Stronks zich langdurig en breed ingezet op het gebied van natuurbescherming in de regio en ook over de grens. Hij is een echte ambassadeur van de Achterhoek. Hij is 25 jaar verbonden aan Staring Advies, waar hij zich inzet voor het verhogen van de kwaliteit van het overwegend kleinschalige agrarische cultuurlandschap van de Achterhoek. Daarnaast is Jan Stronks al ruim veertig jaar actief bestuurslid en vrijwilliger van de Vogelwerkgroep Zuid Oost Achterhoek Ook is Jan Stronks is al veertig jaar vrijwilliger bij Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) waar hij zich inzet voor de inheemse herpetofauna (reptielen en amfibieën fauna) in de Achterhoek. Hij is al ruim dertig jaar lid van het Platform Natuur en Landschap Oost Achterhoek. Daarnaast heeft Jan Stronks zich een aantal jaren ingezet als projectleider Zwillbrock Biologisch Station (Duitsland), waar hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het internationale EUREGIO project Landwirtschafts- und Landschaftsprojekt. Jan Stronks is al meer dan 35 jaar lid en coördinator insectenwerkgroep bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) voor veldbiologie, afdeling Oost Achterhoek. Daarnaast is hij al ruim 25 jaar als bestuurslid en medeoprichter betrokken bij Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) Coöperatieve vereniging en stichting. Jan Stronks is al ruim tien jaar bestuurslid en tweede penningmeester Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk.

Jan ten Hagen. – Foto: Gem. Winterswijk

Jan ten Hagen (73) heeft zich gedurende een lange periode met een zeer grote maatschappelijke betrokkenheid ingezet voor Winterswijk. Hij is 25 jaar bestuurslid van voetbalvereniging Fortuna geweest. Daarnaast verrichtte hij binnen de vereniging secretariële werkzaamheden als het notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen, het verzorgen van de inkomende en uitgaande post, de communicatie met de KNVB en de Gelderse voetbalbond en de Winterswijkse voetbalfederatie. Ook was hij redactielid van het clubblad, verantwoordelijk voor de inkoop van de kantine, het organiseren van het jaarlijkse Winterswijkse zaalvoetbal kampioenschap en de organisatie van hardloopwedstrijden op sportcomplex Zwanenberg. Daarnaast is Jan ten Hagen ruim dertig jaar als bestuurslid en vrijwilliger actief binnen de lokale omroep RTV Slingeland. Ook was hij bestuurslid van de personeelsvereniging van Hameland Groep Hacron.

Anna Maria Stans-Van der Elst – Foto: Gem.Winterswijk

Anna Maria Stans-Van der Elst (69) zet zich al ruim dertig jaar als vrijwilliger in voor de kerkelijke geloofsgemeenschap. Sinds ruim tien jaar is zij voorzitter en penningmeester van het college van kerkrentmeesters en lid van het Dagelijks Bestuur van de Protestantse Gemeente Winterswijk (PGW). De afgelopen jaren heeft ze zich ingezet om de Zonnebrinkkerk om te vormen naar een goed lopend zalenverhuurcentrum voor de Winterswijkse bevolking. Daarnaast is zij lid van de werkgroep overdracht Jacobskerk PGW waarvan het doel is de Jacobskerk onder te brengen in een lokale stichting. Anna Maria Stans is ruim twintig jaar bestuurslid en coördinator decorbouw bij het Winterswijkse Muziek Theater.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-04-27 10:41:19


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.