Beltrum heeft meer tijd nodig om ‘veuroet te kieken’ voor toekomst dorp

BELTRUM – Beltrum heeft meer tijd nodig voor het project ‘BeltrumNU – Wi-j kiekt veuroet’. En dat heeft een reden: er is veel in beweging gezet de afgelopen maanden. Gebouweigenaren en -gebruikers maken plannen voor de toekomst. En dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Reden genoeg om de bijeenkomst op 10 juni uit te stellen naar maandag 8 juli.

Bijna 450 Beltrummers waren in het voorjaar bijeen in de kerk om te stemmen over de toekomst van de Beltrumse ontmoetingsplekken de kerk, het Kulturhus, Dacapo, de Hassinkhof en sporthal De Sonders. De conclusie aan het eind van die avond was dat Beltrum bereid is om te veranderen en om samen stappen te zetten. Met name de kerk dient een andere invulling te krijgen en De Sonders.

Na die bewuste avond zijn werkgroepen aan de slag gegaan die zich bezig zijn gaan houden met de ‘BeltrumNU – wi’j kiekt veuroet’. Wat de meest gewenste richting is om het dorp toekomstgericht te houden zou op 10 juni gepresenteerd worden. Maar de uitwerking heeft meer tijd nodig. om de verschillende toekomstscenario’s te kunnen doorrekenen en goed en volledig uit te kunnen werken met de juiste gegevens.

Na de bijeenkomst in de kerk op 22 april is er in nauwe afstemming met de werkgroep maatschappelijk vastgoed en de stuurgroep / Raad van Overleg Beltrum voor gekozen om vier scenario’s uit te werken. Na gesprekken met de gebouweigenaren werd al snel duidelijk dat de datum 10 juni te snel komt.

Ook is het voor de gebouweigenaren belangrijk om voldoende tijd te krijgen om hun ‘achterban’ te betrekken en te informeren.

Bijeenkomst op 8 juli

Op maandag 8 juli is de eerstvolgende bijeenkomst in de kerk. Op deze avond wordt voor alle vier scenario’s de technische, planologische en ook de financiële haalbaarheid gepresenteerd door de externe adviseurs AnnoNu en BCT. Bij deze uitwerking zijn de gebouweigenaren en de betreffende penningmeesters nauw betrokken. En ook zij krijgen deze avond de ruimte om hun afwegingen en ideeën toe te lichten.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-05-30T09:14:07+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.