BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie starten formatie voor Gelderse coalitie

– Verkenner Ank Bijleveld-Schouten presenteerde dinsdagavond 25 april 2023 haar bevindingen aan de fracties van Provinciale Staten. Daaruit blijkt dat er een duidelijke voorkeur is voor een coalitie van BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie. De vijf betrokken fracties zijn bereid om de coalitiemogelijkheden inhoudelijk en diepgaand verder te onderzoeken in de formatiefase. Bijleveld treedt daarbij aan als formateur.

Bijleveld volgde Gert Jan van Noort begin april 2023 op als tweede verkenner. Ze kreeg de opdracht mee om een voorkeurscoalitie aan te dragen waarmee formeren kansrijk is. In de lijn van het advies van Van Noort voerde Bijleveld eerst een gezamenlijk gesprek met BBB, VVD en CDA. Daarop volgden vier afzonderlijke gesprekken tussen Bijleveld en SGP, ChristenUnie, JA21 en PvdA/GroenLinks. Als uitkomst van de gesprekken kwam er één wenselijke variant naar voren. Tot slot ging Bijleveld met deze vijf partijen om de tafel en sprak eenieder de bereidheid uit om de coalitiemogelijkheden met elkaar te onderzoeken.

Formatiefase binnenkort opgestart

Kort na de presentatie van haar bevindingen zal Bijleveld de formatiefase opstarten met BBB, VVD, CDA, SGP, en ChristenUnie. Bijleveld is gerust op de uitkomst: “Bij de fracties en bij mij is er vertrouwen dat er op inhoud en in goede samenwerking een coalitieakkoord op hoofdlijnen tot stand kan komen.”

Geschreven door 1chterhoek op 2023-04-26 09:59:13


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.