Achterhoek laat ambitie varen en wil nu 20 jaar later energieneutraal zijn

– Bestuurders van de Achterhoekse gemeenten lieten vorige maand weten de ambitie los te laten om in 2030 energieneutraal te zijn en dit door te schuiven naar 2050. Dit is afgesproken in het Akkoord van Groenlo 3.0. Bij Achterhoekse politieke partijen klinkt ondertussen veel kritiek over het loslaten van de ambitie en wordt hardop de vraag gesteld waarom juist nu dit nieuwe akkoord wordt gesloten.

Wat is het ‘Akkoord van Groenlo?’

In 2009 werd in het ‘Akkoord van Groenlo 1.0’ besloten dat de Achterhoekse gemeenten gaan samenwerken om in 2030 energieneutraal te worden. Ook werd besloten om de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij, kortweg AGEM, op te richten. Inwoners kunnen er terecht met vragen over energiebesparing, maar ook wordt er via AGEM energie geleverd aan Achterhoekse inwoners, bedrijven en gemeenten. Vier jaar later, in 2013, vindt men het tijd om duidelijkere afspraken te maken om energieneutraal te worden in 2030, het ‘Akkoord van Groenlo 2.0.’

De afspraken in het akkoord van Groenlo vormen in 2021 de basis voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor de Achterhoek. Hierin maken regio’s concrete plannen om duurzame energie op te gaan wekken. De Achterhoek legt vast dat het in 2030 1,35 TWH (Terra wattuur) wil opwekken met zonnepanelen op daken, zonneparken en windmolens.

Waarom een nieuw ‘Akkoord van Groenlo 3.0?’

Het akkoord van Groenlo 2.0 wordt geüpdatet, omdat de ambitie om in 2030 energieneutraal te worden te hoog is gegrepen. “De opgave voor duurzame opwek en energiebesparing is veel groter dan we in 2013 hadden aangenomen”, zegt wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland die praat namens alle wethouders in de Achterhoek.

Daarom wordt de datum om uiterlijk energieneutraal te zijn nu verschoven naar 2050. “Hierbij sluiten we aan bij het Nationale Klimaatakkoord”, aldus Teselink.

Kritiek vanuit de lokale politiek

Maar uit de Achterhoekse politiek klinkt kritiek op het verschuiven van de ambitie. “In 2009 liepen we als Achterhoek voorop met het Akkoord van Groenlo”, zegt raadslid Richard Klein Tank van de PvdA Oost Gelre. “Maar die ambitie is volledig weg.”

Ook Maud Schut van D66 Winterswijk vindt het te gemakkelijk om de ambitie met twintig jaar op te schuiven. “Niet dat ik vind dat we het slecht doen in de Achterhoek, en ik begrijp heel goed dat er veel hobbels op de weg liggen, maar wees toch wat ambitieuzer. Probeer die deadline van 2050 zoveel mogelijk naar voren te halen”, aldus Schut.

Wirwar aan beleid

Nijmegenaar Ad van Dortmont werkte jarenlang voor de Rijksoverheid als adviseur op het gebied van klimaat en wordt ook wel de klimaatburgemeester van Nijmegen genoemd. Hij vindt dat ministeries, provincies en gemeenten duidelijker moeten communiceren in de aanpak om energieneutraal te worden.

“De ministeries, provincies en gemeenten creëren sinds een jaar of twintig een wirwar aan beleid”, zegt Van Dortmont. “ Vaak is de inhoud ook tegenstrijdig. Zo staat in de RES dat zonnepanelen en windmolens op landbouwgrond geplaatst kunnen worden, maar willen we aan de andere kant ook de landbouw verduurzamen voor meer grond per dier en groente”, aldus Van Dortmont.

‘Uitstel is niet nodig’

De Nijmegenaar vindt het vreemd dat de Achterhoek de ambitie los laat om in 2030 energieneutraal te worden. “Uitstel van de klimaatdoelen is niet nodig als de Rijksoverheid en gemeenten duidelijker naar elkaar zijn over de kennis van beschikbare bewezen technieken”, aldus Van Dortmont.

Hij geeft daarbij het voorbeeld van een water-water-warmtepomp met stille PVT-zonnepanelen bron. “Deze techniek verbruikt dertig procent minder stroom, je krijgt al snel 1400 euro meer subsidie en de stroomvraag wordt een stuk kleiner”, zegt Van Dortmont. “Dat zou bij consumenten en bedrijven ook meer draagvlak geven voor eigen investeringen en wat er daarna nog aan stroomopwekking op akkers moet komen.”

Een meerderheid in de gemeenteraden van Oost Gelre en Winterswijk heeft inmiddels schoorvoetend ingestemd met het nieuwe Akkoord van Groenlo. De rest van de gemeenten in de Achterhoek vergaderen later deze maand over het verschuiven van de energieambitie.

Geschreven door Davie Klein Gunnewiek, REGIO8 i.s.m. Omroep Gelderland op 2023-02-20 18:08:04


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.