375 jaar Vrede van Westfalen: Euregio vormt begin menselijke keten Münster-Osnabrück

– Op 25 november heeft de EUREGIO-Raad vergaderd in het Kreishaus in Steinfurt. Het Nederlands-Duits parlement overlegt drie keer per jaar over grensoverschrijdende samenwerking in de EUREGIO.

Na de raadsvergadering vormden de leden van de EUREGIO-Raad symbolisch het begin van een menselijke keten voor de vrede. Het voorstel kwam van de aangesloten steden Osnabrück en Münster, die een menselijke keten willen vormen tussen Osnabrück en Münster ter gelegenheid van de viering van 375 jaar Vrede van Westfalen in 2023. Bijna 375 jaar geleden werd in deze regio een grensconflict vreedzaam beslecht. Met deze actie wijst de EUREGIO-Raad erop dat grensconflicten zoveel mogelijk zonder bloedvergieten moeten worden opgelost.

EUREGIO Youth

Vertegenwoordigers van EUREGIO Youth presenteerden tijdens de vergadering van de EUREGIO-Raad hun activiteiten op het gebied van grensoverschrijdend jongerenwerk in 2022. Samen met het XR Lab van de Hogeschool Saxion uit Enschede heeft EUREGIO Youth het videospel Serious Game EUREGIO ontwikkeld, waarin leerlingen spelenderwijs de grensoverschrijdende samenwerking leren en samen oplossingen en strategieën bedenken voor fictieve, maar toch realistische scenario’s. Een ander project van de groep is het zogenaamde Groene Grens Huus. Het doel van EUREGIO Youth is het creëren van een ontmoetingsplaats zonder grenzen in een groene omgeving om het bewustzijn over de gevolgen van de klimaatverandering te vergroten en de grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied te bevorderen.

Het belang van people-to-people projecten voor goed nabuurschap in de grensregio

Gert-Jan Hospers van de afdeling geografie van Radboud Universiteit Nijmegen en de stichting Stad en Regio in Enschede presenteerde de EUREGIO-Raad de resultaten van een onderzoek naar belang van people-to-people projecten voor goed nabuurschap in de grensregio en de Euregio’s als bemiddelaars en uitvoeringspartners.
De studie trekt de conclusie dat juist sociaal-culturele persoonlijke ontmoetingen in de grensregio de mensen bij elkaar brengen. People-to-people-projecten bevorderen deze ‘grenzeloze’ ontmoetingen al decennia met succes.

Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO: “Ik ben erg blij dat deze zogenaamde kleine projecten dankzij de financiering uit het INTERREG-programma ook de komende jaren doorgang kunnen vinden.” Parallel aan de raadsvergadering is het nieuwe zogenaamde fonds voor kleine projecten goedgekeurd in de Interreg-begeleidingsgroep.

De EUREGIO-Raad heeft Ton ten Vergert, fractievoorzitter van het CDA in de Gemeenteraad van Enschede, unaniem tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie Economie en Arbeidsmarkt benoemd. Ook werd de benoeming van de vertegenwoordigers uit de EUREGIO-Raad voor de drie commissies bevestigd. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland van afgelopen maart waren deze nieuwe benoemingen noodzakelijk.

Verder hield de EUREGIO-Raad zich bezig met de thema’s stikstof en de toekomst van de vrijetijdseconomie in de EUREGIO.

Geschreven door 1Achterhoek op 2022-11-29 15:17:48


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.