Nijmegenaren moeten langer wachten op hulpmiddelen. Foto: Omroep Gelderland.

Nijmegenaren moeten langer wachten op hulpmiddelen. Foto: Omroep Gelderland.

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen doet een beroep op hulpbehoevenden om vaker zelf hulp te regelen, als dat mogelijk is. Dat is één van de maatregelen in de strijd tegen de lange wachttijden voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Door personeelsgebrek, ziekteverzuim en materiaaltekort duurt het steeds langer voor mensen hulp krijgen, schrijft wethouder Grete Visser aan de Nijmeegse gemeenteraad in 'een beetje een depressieve brief'.

Twee tot vier maanden duurt het al voor je als hulpbehoevende in Nijmegen een gesprek krijgt met een Wmo-consulent voor hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, trapliften of een woningaanpassing.

Personeelstekort en ziekteverzuim

De zorginstellingen zeggen dat het steeds moeilijker is om voldoende professionals te vinden en dat er een tekort is aan onderdelen en hulpmiddelen. Daarnaast is er sprake van een hoger ziekteverzuim dan gebruikelijk.

De vraag voor ondersteuning vanuit de Wmo is juist groot, door de inflatie en hoge energieprijzen komen steeds meer Nijmegenaren in de knel. Dit kan ertoe leiden dat meer mensen dak of thuisloos worden en een beroep moeten doen op de maatschappelijke opvang. Aan de andere kant zorgen de krapte op de woningmarkt en de hoge energieprijzen ervoor dat mensen niet kunnen uitstromen uit de maatschappelijke opvang of van beschermd wonen naar een eigen woning.

Vergrijzing

Ook vergrijzing speelt een rol; enerzijds neemt de vraag naar ondersteuning daardoor toe en anderzijds neemt de beroepsbevolking daardoor af. Daarnaast is er een wereldwijd tekort aan grondstoffen. Daarodor moeten mensen soms langer wachten op onderdelen en hulpmiddelen.

De gemeente neemt een aantal maatregelen om op korte termijn de benodigde ondersteuning te kunnen blijven bieden aan inwoners. Naast de inzet van extra consulenten wil Nijmegen de processen efficiënter inrichten zodat de wachttijden afnemen. Er is een verkort proces voor bepaalde groepen, zoals inwoners van 75 jaar en ouder die een vervoerspas aanvragen.

En sommige hulp wordt voortaan automatisch verlengd aan het einde van de periode zonder tussenkomst van een zorgconsulent. Daarnaast moet de communicatie richting cliënten beter zodat mensen weten wanneer ze langer op zorg of hulpmiddelen moeten wachten.

Zelf je poets betalen

De problemen komen deels omdat te veel mensen een beroep doen op ondersteuning. Een aantal jaren geleden is de inkomensgrens bij de Wmo landelijk los gelaten, zodat ook mensen die zelf prima huishoudelijke hulp kunnen betalen aanspraak kunnen maken op de zeer voordelige hulp via de Wmo.

Maar dat is niet de bedoeling, zo vindt wethouder Grete Visser (Welzijn en Zorg): “Het is natuurlijk gek dat als je altijd zelf je poets hebt betaald, dat je omdat je een gebroken heup hebt je poets niet meer zelf hoeft te betalen….Dus beste mensen denk even na voordat je dat voor een te laag bedrag vanuit de lokale overheid laat betalen.” Daarom doet zij een “moreel appèl op financieel zelfredzame inwoners de hulp zelf te organiseren.”

'Wmo bedoeld als vangnet'

Zo’n moreel appèl zal nog lastig worden denkt wethouder Visser: “Het is voor mensen blijkbaar heel moeilijk als iets gratis is, om er dan toch voor te gaan betalen. “ Toch is de oproep nodig, net zoals mensen zich volgens haar moeten afvragen of ze altijd op de wachtlijst moeten voor hulp of dat zij ook zelf buren of naasten kunnen inschakelen.

Visser: “Dat is ook zoals de Wmo bedoeld is. Het is een vangnet, maar een heleboel mensen hebben er toch gewoon gebruik van gemaakt. Maar in deze tijd waarin personeel moeilijk te krijgen is, het zaak om te vragen of mensen het zelf ook kunnen.”

Deel dit artikel