De Rietlerhoeve, onderdeel van voormalig jeugdinternaat de Leo Stichting in Borculo. Foto: Frans Nikkels

De Rietlerhoeve, onderdeel van voormalig jeugdinternaat de Leo Stichting in Borculo. Foto: Frans Nikkels

BORCULO - Een deel van het voormalig rooms-katholieke jeugdinternaat de Leo-Stichting in Borculo wordt getransformeerd tot woningbouw. De Rietlerhoeve, één van de gebouwen, wordt verbouwd voor ouderen die zorg op maat nodig hebben. Dat laat de ontwikkelingscombinatie Klein Borculo weten.

Volgens de ontwikkelaar is er in de regio veel vraag naar woonruimte voor ouderen in een landelijke omgeving. In het voormalig jeugdinternaat moeten op kleine schaal zorgwoningen en appartementen komen. “Door herontwikkeling moet het historische landgoed, dat momenteel snel achteruitgaat, behouden blijven voor de lokale gemeenschap”, aldus Klaas Hoekstra, mededirecteur van vastgoedontwikkelaar Kloosterveste, die deel uitmaakt van de ontwikkelingscombinatie.

Vraag naar zorgwoningen

Het aantal inwoners in de Achterhoek vergrijst in rap tempo. De gemeente Berkelland, waar dit onder valt, deed eerder onderzoek en daaruit kwam naar voren dat er in grote behoefte is aan zorgwoningen voor ouderen. "Momenteel zijn er 4813 inwoners boven de 75 jaar in de gemeente. Hierbij is het de verwachting dat dit aantal tot 2030 toeneemt met 1700", aldus de ontwikkelaar.

“Tot voor kort vond bij de Leo-Stichting dagbesteding voor probleemjongeren plaats. Wij willen de zorgbestemming graag behouden maar het accent verleggen naar ouderenzorg. Daar hebben we wel steun van de gemeente voor nodig”, aldus Pieter Stokkink, mededirecteur. “Een dergelijke woonvoorziening levert ook werkgelegenheid op in de regio en brengt extra voorzieningen naar de gemeente.” Inmiddels zijn er ook gesprekken met zorgaanbieders.

Ook invulling andere gebouwen

Eerder werd al bekend dat de Stichting HIER de wens heeft om zich ook op terrein te vestigen. De stichting wil een dagbestedingsmogelijkheid en woonruimte creëren. HIER richt zich onder andere op gezinshuiszorg en wonen met de focus op zelfstandigheid. Het gaat om onder andere mensen die problemen hebben op het gebied van verslavingen en sociaal-psychische problemen. De plannen van HIER worden verder uitgewerkt.

Deel dit artikel