ZEVENAAR - De provincie wil doorgaan met het plaatsen van 4 windturbines in het gebied Bijvanck in de gemeente Zevenaar.


In de gemeenteraden van Zevenaar en buurgemeente Montferland is er geen draagvlak voor de windmolens. Toch wil het college van Gedeputeerde Staten binnenkort een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het bedrijf Raedthuys dat de windmolens in Zevenaar wil bouwen.

Provincie neemt regie over van gemeente

Daarna kan de provincie een zogenoemd inpassingsplan opstellen. Hiermee neemt de provincie de regie over van de gemeente.

Provinciale Staten hebben verschillende keren benadrukt alleen mee te willen werken aan windmolens als er sprake is van draagvlak. Voor het zomerreces wil de provincie een informatieavond houden.

Deel dit artikel