Grote milieu- en transportcontrole op illegale handel en ondermijnende criminaliteit

– Illegaal afval afvoeren, het importeren van ‘fout hout’ en de doorverkoop van vervuild grond, zijn milieudelicten waarop afgelopen woensdag 21 juni is gecontroleerd tijdens een grote milieu- en transportcontrole op de N18 nabij de Laarberg in Groenlo. Er waren vrachtwagens te zwaar beladen, klopten de papieren niet betreffend de opslag van de stoffen en gaat de politie nader onderzoek verrichten omdat de transporten verdacht worden van illegale handel en witwassen van geld.

Het is de Week tegen Ondermijning in Noord- en Oost-Gelderland vormde de aanleiding deze grootscheepse controle te verrichten. Bij deze en andere acties in deze themaweek werken de politie en de samenwerkingspartners samen om aandacht te vragen voor allerlei soorten delicten en/of misstanden die in strijd zijn met de wet.

Verschillende activiteiten controleren

Eén van de grotere controles was de milieu- en transportcontrole aan de Batterij in Groenlo. Ruim vijftig vrachtwagens werden onderzocht. Diverse motorrijders gingen op pad om vrachtwagens via de N18 te begeleiden naar het grotere parkeerterrein gelegen aan de Batterij. Tijdens de controle werkte de politie nauw samen met onder andere vertegenwoordigers van milieuagentschappen, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Omgevingsdienst Achterhoek, de Douane en RDW. Door de veelzijdigheid van deze partners werden verschillende activiteiten gecontroleerd. De organisatie van de controle werd gedaan door het basisteam Achterhoek-Oost. Ruim tachtig politiemedewerkers werkten mee aan de controle.

Burgemeester Oost Gelre op bezoek tijdens controle

Burgemeester Annette Bronsvoort bracht een bezoek aan de Batterij om het belang van de controle te benadrukken. “We maken hiermee als één overheid een vuist tegen ondermijnende praktijken. Bij ondermijnende praktijken denken mensen niet direct aan milieucriminaliteit. Milieucriminaliteit voelt misschien als minder belangrijk, maar dat is echt niet waar. Wat als er vervuilde grond voor bijvoorbeeld een speeltuin wordt gebruikt? Dat valt ook onder milieucriminaliteit en ondermijning. Het is mooi om te zien hoe groot en professioneel deze controle is opgezet. Met dit soort controles krijgen de opsporingsinstanties een duidelijk beeld en laten we goed zien dat de overheid controleert en toezicht houdt, ook in de transportsector en op milieugebied.”, aldus burgemeester Bronsvoort.

Van milieuovertredingen tot aan onjuiste vergunningen

Verschillende aspecten van milieu, transport en ondermijning werden gecontroleerd, zoals de milieunaleving
. Bekeken werd of mensen zich houden aan milieuregels en -voorschriften. Speciale aandacht was er voor bedrijven die schadelijke stoffen of afvalstoffen produceren. Hierbij werd gekeken naar de juiste opslag, verwerking en documentatie van deze stoffen om milieuvervuiling te voorkomen. Bij minimaal drie vrachtwagens klopten de papieren niet.

Er werd ook gecontroleerd op de veiligheid van het transport: zijn de voertuigen in goede staat; is het gebruik van de veiligheidsuitrusting goed en is de lading goed vastgemaakt. Vrachtwagens werden gecontroleerd voor de verkeersveiligheid. Zo zijn een paar vrachtwagenchauffeurs bekeurd voor de afmetingen of gewicht van het voertuig, de profielen van de banden en het ontbreken van een stootbalk.

Veel was er te doen op te treden tegen ondermijnende criminaliteit. Er is specifiek gelet op tekenen van ondermijnende criminaliteit, zoals illegale handel, witwassen van geld en andere vormen van als dan niet georganiseerde criminaliteit. Hierbij willen we criminele netwerken verstoren, die de samenleving ondermijnen. Bij een klein deel van de gecontroleerde transporten doet de politie nader onderzoek.

Voorbeelden van milieucriminaliteit

Bij milieucriminaliteit worden de milieuwet- en regelgeving overtreden. Milieucriminaliteit gebeurt vaak omdat personen en/of bedrijven (veel) geld willen verdienen op een illegale manier. Bijvoorbeeld door afval illegaal af te voeren of door het importeren van ‘fout hout’. De natuur, onze gezondheid en onze economie worden hierdoor ernstig aangetast. Het milieu leidt eronder en de samenleving (wij allemaal samen) betalen hier uiteindelijk de rekening voor. Bij milieucriminaliteit, zoals met afval en vervuilde grond, wordt twee keer geld verdiend. Eerst omdat degene die van het afval af wil, moet betalen aan de inzamelaar. En daarna doordat de inzamelaar het afval als product verkoopt, zonder de kosten te maken die nodig zijn om het afval op de juiste manier te verwerken. Daarmee is milieucriminaliteit ook een vorm van ondermijnende criminaliteit; mensen/bedrijven die zich wel aan de regels houden, kunnen er niet tegen concurreren.


Aanpak van milieucriminaliteit
Milieucriminaliteit raakt de samenleving en de schade die daardoor ontstaat is vaak blijvend. Deze vorm van criminaliteit is niet altijd meteen zichtbaar en kan verbonden zijn met op het oog betrouwbare bedrijven. Daarom is het zo belangrijk dat milieucriminaliteit hard en grondig wordt bestreden.

Milieucriminaliteit bedreigt de natuur, onze veiligheid en onze economie. Door samen te werken met diverse partners zorgen de politie en alle partners samen voor een gezondere en veiligere leefomgeving.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-06-23 14:06:56


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.