• Information
  01 februari 2023

  Afronding Nieuwmarkt/De Leest laat te lang op zich wachten: is afbreuk aan centrum van Lichtenvoorde

  LICHTENVOORDE - De bouw van de laatste afrondende fase van Nieuwmarkt en De Leest laat te lang op zich wachten. Het doet 'nodeloos afbreuk aan het centrumbeeld van Lichtenvoorde' in een tijd dat de behoefte aan het soort woningen dat daar boven winkelruimte gepland is, uitermate groot is'.
 • Information
  23 januari 2023

  Achterhoek rondt als eerste Regio Deal succesvol af: minister doet nog geen toezegging voor nieuwe deal

  WINTERSWIJK - In 2019 sloot de Achterhoek een Regio Deal met het Rijk voor een periode van drie jaar om samen te werken aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers. Dit alles om de brede welvaart te bevorderen. Nu rondt de Achterhoek als eerste regio in Nederland deze samenwerking succesvol af. Verantwoordelijk minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, kwam naar de Achterhoek om te ervaren wat de deal Rijk en Regio heeft gebracht. De Achterhoek hoopt op weer een nieuwe regiodeal: de kans is groot doordat de Achterhoek heeft laten zien in wat er allemaal in beweging is gebracht.
 • Information
  07 januari 2023

  Winterswijk houdt nieuwjaarsreceptie in een nieuwe stijl: buiten een nieuwjaarskoffie met appelflap

  WINTERSWIJK - De meeste nieuwjaarsrecepties houden gemeenten traditioneel op de eerste maandag van de maand en in een horecazaal. Winterswijk koos dit jaar voor een nieuwe stijl: een nieuwjaarskoffie buiten op het terras van De Zwaan aan het marktplein zonder een toespraak van de burgemeester en een programma met een artiest.
 • Information
  04 januari 2023

  Meer woningen in Achterhoek nodig voor waarde economie

  DOETINCHEM - De recent verschenen woon- en vastgoedmonitor onderschrijft de ambitie van de Achterhoek om flink bij te dragen aan het doel voor meer woningen in Nederland. De Achterhoek heeft een fors aandeel van 8390 woningen ingediend. De monitor laat zien dat er in de Achterhoek nog te weinig woningen zijn voor starters en ouderen, waarbij de behoefte aan ‘wonen met zorg’ groeit. Daarnaast is de Achterhoek in trek bij nieuwkomers, gunstig voor de uit de pan rijzende vraag naar arbeidskrachten. De bouwplannen blijven momenteel nog achter bij de vraag. Kortom, de Achterhoekse woningmarkt staat voor stevige opgaven.
 • Information
  23 december 2022

  Woningbouw voor starters aan de Ribeslaan

  WINTERSWIJK - De vraag naar (betaalbare) woningen is op dit moment groter dan het aanbod. Hierdoor stijgen de huizenprijzen en is het onder andere voor starters moeilijk om een woning te vinden. De gemeente Winterswijk streeftdat ernaar dat voor iedereen een passende woning is die aansluit bij de woonwensen. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders woningen bouwen op de locatie waar voorheen de Openbare Basisschool De Ribes stond.
 • Information
  20 december 2022

  Oost Gelre kijkt naar vaste opvanglocatie voor de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten

  GROENLO - Gemeente Oost Gelre zoekt naar mogelijkheden voor een vaste opvanglocatie of kleinschalige flexlocaties voor statushouders. Ook stelt ze zichzelf de opdracht dat binnen de gemeentegrenzen er ook voor asielzoekers, ontheemden en arbeidsmigranten huisvesting moet komen.
 • Information
  10 december 2022

  Coronacrisis niet meer dan glooiing in Achterhoekse economie, wel zorgen over knellende arbeidsmarkt

  DOETINCHEM - Een knellende arbeidsmarkt die nog krapper is dan het vorige jaar, maar tegelijkertijd laten de positieve ontwikkelingen in de Achterhoekse economie zien dat de Covid19-crisis vooralsnog niet meer dan een glooiing is geweest. Dit is tegengesteld aan de Nederlandse economie die duidelijk een dip kende. Dit alles blijkt uit de gegevens van de Achterhoek Monitor die tijdens het jaarcongres in de DRU werd gepresenteerd.