• Information
    12 juli 2023

    (Oost-)Achterhoek zet in op betere huisvesting voor arbeidsmigranten

    OOST-ACHTERHOEK - Rondom arbeidsmigranten bestaan misstanden omtrent huisvesting, werkcontracten en hun positie, terwijl ze hard nodig zijn voor de steeds krapper wordenden regionale arbeidsmarkt, waar grote behoefte is aan extra arbeidskrachten. Dit stellen de gezamenlijke Achterhoekse gemeenten. Naar schatting zijn er zo'n 750.000 arbeidsmigranten in Nederland en tegenwoordig is een op de drie uitzendkrachten een arbeidsmigrant. De Achterhoek wil deze mensen goed gaan huisvesten met dito voorzieningen, maar vormt echter een hele uitdaging omdat zij ook te maken krijgen met mogelijk de spreidingswet om de asielcrisis het hoofd te bieden tegen de achtergrond van een krappe woningmarkt in de Achterhoek.