• Information
  25 januari 2024

  Provincie: 'Gelderse gemeenten leveren ruime bijdrage aan asielopvang

  ARNHEM/ACHTERHOEK - Op 1 januari telde Gelderland ruim 9.200 opvangplaatsen voor asielzoekers. Dat zijn er 1.600 meer opvangplaatsen dan gevraagd. Daarnaast vangt Gelderland meer dan 10.000 ontheemden uit Oekraïne op. Een groot deel van de opvangplekken is echter tijdelijk en een beperkt aantal gemeenten vangt het merendeel op. De gemeenten moeten daarom zich blijven inspannen om asielzoekers op te vangen. De Spreidingswet zorgt voor een evenredige verdeling over de gemeenten.
 • Information
  18 januari 2024

  Eén op drie gemeenten vangt al jaren geen asielzoekers op

  ARNHEM/ACHTERHOEK - De afgelopen twaalf jaar hebben ruim één op de drie gemeenten in Gelderland geen asielzoekers opgevangen. Dat blijkt uit informatie die op verzoek van RTV Noord door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verstrekt.
 • Information
  03 januari 2024

  Raad behandelt aanvraag voor sluiting van enige openbare school Dinxperlo

  DINXPERLO - De Aaltense gemeenteraad behandelt in januari de sluiting van de enige openbare school De Wegwijzer in Dinxperlo. Het schoolbestuur van Paraat Scholen heeft daartoe een aanvraag in gediend bij de gemeente Aalten. Het voornemen is per 1 augustus 2024 de basisschool te sluiten. De medezeggenschapsraad staat er positief tegenover.
 • Information
  09 oktober 2023

  Grote belangstelling op Berkelland Friends Festival

  BORCULO - In gemeente Berkelland telt bijna 44.000 inwoners en inmiddels bestaande uit 45 verschillende nationaliteiten. Tijdens het jaarlijkse Berkelland Friends Festival vinden zij elkaar bij het Berkelland Friends Festival. Zaterdag 7 oktober was in het gemeentehuis een gezellige smeltkroes van culturen. En de meegekomen kinderen vormen de brug naar integratie.
 • Information
  16 augustus 2023

  Statushouders uit de tussenlocatie Kievitstraat vertrokken

  LICHTENVOORDE - De tijdelijke woonvoorziening voor statushouders in De Kievit in Lichtenvoorde is dicht. Alle 140 bewoners wonen nu in de gemeenten Oost Gelre (40), Aalten (40) Oude IJsselstreek (20) of Winterswijk (40). Eind augustus dragen we het gebouw over aan eigenaar Careaz. Vanaf september komen er ouderen te wonen van wie het verzorgingshuis wordt verbouwd.
 • Information
  07 augustus 2023

  Woonblokken gescheiden van AZC W'wijk vanaf 14 augustus gereed voor 64 statushouders

  WINTERSWIJK - De twee woonblokken van het azc in Winterswijk die ingericht worden als tijdelijke huisvesting voor statushouders, zijn vanaf 14 augustus klaar. Daar waar voorheen ouderen woonden en zorg kregen in de Vredense Hof gaan deze woonblokken plek bieden aan ongeveer 64 statushouders, die gekoppeld zijn aan de gemeente Winterswijk en de gemeente Oost Gelre. De colleges B en W van beide gemeenten hebben namelijk afgesproken om gezamenlijk op te trekken in de huisvesting van statushouders.
 • Information
  12 juli 2023

  (Oost-)Achterhoek zet in op betere huisvesting voor arbeidsmigranten

  OOST-ACHTERHOEK - Rondom arbeidsmigranten bestaan misstanden omtrent huisvesting, werkcontracten en hun positie, terwijl ze hard nodig zijn voor de steeds krapper wordenden regionale arbeidsmarkt, waar grote behoefte is aan extra arbeidskrachten. Dit stellen de gezamenlijke Achterhoekse gemeenten. Naar schatting zijn er zo'n 750.000 arbeidsmigranten in Nederland en tegenwoordig is een op de drie uitzendkrachten een arbeidsmigrant. De Achterhoek wil deze mensen goed gaan huisvesten met dito voorzieningen, maar vormt echter een hele uitdaging omdat zij ook te maken krijgen met mogelijk de spreidingswet om de asielcrisis het hoofd te bieden tegen de achtergrond van een krappe woningmarkt in de Achterhoek.
 • Information
  06 juli 2023

  Oost Gelre zoekt opvangplekken: waar kan asielzoeker terecht?

  LICHTENVOORDE - De gemeente Oost Gelre vraagt inwoners om mee te denken over plekken waar asielzoekers kunnen worden opgevangen. Het gaat daarbij om leegstaande gebouwen of een stuk grond van minimaal 1,5 hectare dat kan dienen als noodopvang voor minimaal tien jaar.
 • Information
  17 juni 2023

  College Oost Gelre stelt jaarverslag vast: "de opvang van vluchtelingen gaat veel van ons vragen"

  LICHTENVOORDE - “We sluiten het jaar 2022 met een positief financieel resultaat af”, aldus wethouder Financiën Arjen Schutten. “Door verschillende redenen hebben we een aantal geplande werkzaamheden en investeringen helaas niet kunnen uitvoeren. Hierdoor hebben we minder geld uitgegeven dan we hadden begroot. Ook hadden we in 2022 een paar onverwachte incidentele opbrengsten. Dit zijn twee belangrijke oorzaken waardoor het jaarresultaat veel hoger is dan we vooraf hadden begroot.”
 • Information
  13 april 2023

  Syrische vluchteling biedt uit dankbaarheid mozaïek aan burgemeester Bronsvoort

  LICHTENVOORDE - Een vluchteling uit Syrië heeft uit dankbaarheid voor de veiligheid die Nederland hem biedt, een groot mozaïek kunstwerk aangeboden aan burgemeester Annette Bronsvoort. Het kunstwerk krijgt een plek aan de muur in de hal van het gemeentehuis van Oost Gelre.