• Information
  27 januari 2024

  Aaltense wethouder Te Lindert: 'Leer kinderen hoe leuk lezen is door goed voor te lezen'

  AALTEN - Wethouder Hans te Lindert vindt voorlezen óók belangrijk. “Samen een boek lezen of bekijken en erover praten is leuk en gezellig voor kinderen én voor ouders. Kinderen die veel zijn voorgelezen hebben daar later veel profijt van" zegt hij na afloop van zijn leesvoordracht aan alle leerlingen van basisschool 't Wamelinck. Daartussen zat donderdagmiddag ook de kinderburger, Marthen Huijbers te luisteren.
 • Information
  27 januari 2024

  Cultuur bundelt haar krachten in cultuurraad: “In een wereld waar van alles aan de hand is heb je cultuur nodig om te veranderen”

  GROENLO - Op diverse plekken in Oost Gelre worden oude gebouwen als een kerk, een groot kantoor, een oude gymzaal en een school omgeturnd tot ‘verfrissende’ plekken vol kunst en cultuurbeleving. In het begin dikwijls als probeersel en van tijdelijke waarde met een omslag naar een vaste waarde. Of als reactie op toen er vanwege de krimp geen woningen gebouwd mochten worden en de levendigheid terug moest komen in de wijk. Opmerkelijk te noemen is dat alles in bestemmingsplannen en beleid een beschermde status heeft behalve cultuur. Maar nu Oost Gelre sinds afgelopen zomer een strikt kunst- en cultuurbeleid heeft en er geld aan kan koppelen, willen de gemeente en de sector samen een agenda opstellen voor culturele bedrijvigheid in Oost Gelre.
 • Information
  25 januari 2024

  Provincie wil noodfonds voor wonen

  LICHTENVOORDE/ARNHEM - In de Woondeals hebben gemeenten, provincies en het rijk afspraken gemaakt over de bouw van 1 miljoen woningen in 2030, waarvan tweederde betaalbaar. Daarop heeft de provincie Gelderland in kaart gebracht hoeveel overheidsgeld er nodig is om die woningen te bouwen. Bij meer dan de helft van de woningen zijn de kosten hoger dan de opbrengsten. Er is een investering van 10 miljard euro nodig om de woondoelen te halen.
 • Information
  10 januari 2024

  Burgemeester Bronsvoort geeft optimistisch blik op 2024: "De boel bij elkaar houden en samenwerken"

  LIEVELDE - Meer woningen, reuring houden in de centra van Lichtenvoorde en Groenlo, het buitengebied vitaal houden, drugshandel en mensenhandel aanpakken en het vluchtelingenprobleem zijn de hele grote opgaves waar Oost Gelre het komende jaar de schouders onder zet. Burgemeester Annette Bronsvoort was in haar nieuwjaarstoespraak allerminst somber. "Oost Gelre heeft gunstige omstandigheden om conflicten en tegenstellingen op 'onze schaal' te voorkomen".
 • Information
  03 januari 2024

  Raad behandelt aanvraag voor sluiting van enige openbare school Dinxperlo

  DINXPERLO - De Aaltense gemeenteraad behandelt in januari de sluiting van de enige openbare school De Wegwijzer in Dinxperlo. Het schoolbestuur van Paraat Scholen heeft daartoe een aanvraag in gediend bij de gemeente Aalten. Het voornemen is per 1 augustus 2024 de basisschool te sluiten. De medezeggenschapsraad staat er positief tegenover.