• Information
    27 november 2023

    Zuid-Afrikaans kinderkoor op Europese tour door Winterswijk

    WINTERSWIJK - Er staat een speciaal bezoek op stapel voor de Achterhoek: een groep kinderen uit de armste sloppenwijken van Zuid Afrika bezoekt Duitsland en Nederland tijdens een muzikale tournee om meer fondsen en sponsorschappen binnen te halen.
  • Information
    01 november 2023

    Jonge kinderen leren kijken naar boeken en lezen

    LICHTENVOORDE/GROENLO - Vorige week tekenden de bibliotheek en De Achthoek, de stichting voor kinderopvang en peuterspeelzalen in Lichtenvoorde een overeenkomst voor een intensieve samenwerking. Het doel is bij zeer jonge kinderende interesse te wekken voor boeken en ze uiteindelijk ook te gaan lezen. Pedagogisch beleidsmedewerker Marieke Zandbergen van Stichting De Achthoek en Rianne van Eijnatten, consulent educatie jeugd van de Bibliotheek Oost-Achterhoek onderschreven met hun handtekeningen deze bijzondere, nieuwe samenwerking.
  • Information
    07 augustus 2023

    Woonblokken gescheiden van AZC W'wijk vanaf 14 augustus gereed voor 64 statushouders

    WINTERSWIJK - De twee woonblokken van het azc in Winterswijk die ingericht worden als tijdelijke huisvesting voor statushouders, zijn vanaf 14 augustus klaar. Daar waar voorheen ouderen woonden en zorg kregen in de Vredense Hof gaan deze woonblokken plek bieden aan ongeveer 64 statushouders, die gekoppeld zijn aan de gemeente Winterswijk en de gemeente Oost Gelre. De colleges B en W van beide gemeenten hebben namelijk afgesproken om gezamenlijk op te trekken in de huisvesting van statushouders.
  • Information
    19 juli 2023

    Toekomst scholen in Winterswijk: school in Miste sluit, leerlingen gaan voorlopig naar school 't Woold

    WINTERSWIJK MISTE - Samen met de schoolbesturen ontwikkelde de gemeente Winterswijk een integraal huisvestingsplan (IHP). Dit plan gaat over de toekomst van de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs in Winterswijk. Het plan is opgedeeld in 4 fases. Het college van burgemeester en wethouders stemde afgelopen week in met het projectplan dat de uitvoering van de eerste fase omschrijft.
  • Information
    20 april 2023

    Schoolmoestuin en de coaches waardevol voor lerende kinderen

    WINTERSWIJK - Vijfentwintig moestuincoaches uit Gelderland hebben hun opleiding succesvol afgerond. De laatste cursusdag vond plaats in Winterswijk waar ze op het terrein van De Dorpsakker hun kennis en vaardigheid demonstreerden. Ze zijn belangrijk voor de projecten met schoolmoestuintjes waardoor kinderen beter gaan leren en in sociaal opzicht leren samenwerken.
  • Information
    02 november 2022

    Oost Gelre stemt in met de begroting en dit gaan inwoners daarvan merken

    LICHTENVOORDE - De gemeenteraad van Oost Gelre is dinsdagavond akkoord gegaan met de begroting, waarin het komende jaar 73 miljoen wordt uitgegeven, onder meer om inwoners door deze roerige tijd heen te slepen. De energiecrisis, de stikstofproblematiek en enorme prijsstijgingen zijn de oorzaak van grote onzekerheden voor inwoners.