• Information
  02 februari 2023

  Subsidie voor kleine Nederlands-Duitse ontmoetingsprojecten weer mogelijk

  ACHTERHOEK - Wie een idee heeft voor een laagdrempelig grensoverschrijdend project, kan per direct weer subsidie aanvragen. Het Comité van Toezicht van het Interreg VI Deutschland-Nederland-programma heeft het zogeheten Kleinprojectenfonds (KPF) goedgekeurd, zodat kleinere Nederlands-Duitse ontmoetingsprojecten weer gesubsidieerd kunnen worden. Ook in de jaren 2016-2022 waren de grensoverschrijdende ontmoetingsprojecten en de projecten voor intensievere samenwerking onder de noemer 'kaderproject' al een groot succes.
 • Information
  19 januari 2023

  Samenwerking SKB, Yunio, GGZ en gemeenten in POP Plus-poli voor kwetsbare zwangere

  AALTEN - Om kwetsbare zwangeren en hun kind een zo goed mogelijke start te geven, werken professionals in de geboorte- en kinderzorg en ggz al een aantal jaren samen binnen de POP-poli. Samen bieden zij multidisciplinaire zorg voor moeder en het (ongeboren) kind. In de Oost-Achterhoek gaan ze nu een stap verder met de POP Plus-poli. De Plus wordt gevormd door het aansluiten van Yunio Jeugdgezondheidszorg en de gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Aalten en Winterswijk. Zo ontstaat een breed netwerk rondom de kwetsbare zwangere en haar kind. Met als doel om ieder kind een goede start te geven en een optimale kans op een goede toekomst. Op donderdag 19 januari ondertekenen alle deelnemende partijen het convenant voor de samenwerking binnen de POP Plus-poli.
 • Information
  06 januari 2023

  Project #meedoen gemeente Winterswijk naar WUh: vrijwilligerswerk stimuleert anderen mee te doen

  WINTERSWIJK - Tot eind december 2022 was het sociaal team van de gemeente verantwoordelijk voor het project #meedoen aan de slag. Met ingang van 1 januari 2023 is het project overgedragen aan de WUh.
 • Information
  21 december 2022

  Nieuw alles omvattend sociaal beleidsplan kijkt in Oost Gelre over grenzen van wetten en beleidsterreinen heen

  LICHTENVOORDE - Vanuit een gezonde leefstijl naar ‘Wonen, Werken, Welzijn,' met uitroeptekens achter elk woord geschreven beoogt Oost Gelre dat inwoners een betere regie over eigen leven krijgen. Meestal kan dat op eigen kracht, maar soms heb je een steuntje in de rug nodig. Daar sluit een nieuw allesomvattend sociaal beleidsplan onder de naam op aan
 • Information
  10 december 2022

  Coronacrisis niet meer dan glooiing in Achterhoekse economie, wel zorgen over knellende arbeidsmarkt

  DOETINCHEM - Een knellende arbeidsmarkt die nog krapper is dan het vorige jaar, maar tegelijkertijd laten de positieve ontwikkelingen in de Achterhoekse economie zien dat de Covid19-crisis vooralsnog niet meer dan een glooiing is geweest. Dit is tegengesteld aan de Nederlandse economie die duidelijk een dip kende. Dit alles blijkt uit de gegevens van de Achterhoek Monitor die tijdens het jaarcongres in de DRU werd gepresenteerd.
 • Information
  28 november 2022

  Aaltens initiatief ‘Bewegen in de Wijk‘ heeft meer doelen dan alleen sporten

  AALTEN - Vaak hebben (sociale) wijkteams de rol om te bekijken welke zorg en ondersteuning nodig is. In wijken met veel mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, zijn oplossingen die mensen uitdagen tot bewegen en met elkaar in contact brengen éxtra hard nodig. In Aalten bestaat sinds coronatijd de Sportcarrousel. Met sport- en spelattributen trekken welzijn- en sportbegeleiders de wijk in. Op trap- en speelveldjes pakken ze uit.
 • Information
  24 november 2022

  Automaatje van start gegaan in Oost Gelre: mevrouw Diny Heringa de eerste deelnemer

  LICHTENVOORDE - Voor inwoners die minder mobiel zijn en niet in staat om met eigen auto of openbaar vervoer te reizen, is het vrijwillige vervoerproject 'Automaatje' in Oost Gelre officieel van start gegaan. 'Automaatje is een project van de ANWB dat ze samen met gemeenten uitzet over heel Nederland. Mevrouw Diny Heringa was de eerste deelnemer aan Automaatje in Oost Gelre. Ze werd thuis opgehaald door wethouder Ellen Dusseldorp voor de officiële start bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde.