Ankeiler: De paddentrek is weer begonnen. Maar het aantal dieren nam in Nederland de afgelopen vijftien jaar met meer dan de helft af.

- De paddentrek is weer begonnen. Maar het aantal dieren nam in Nederland de afgelopen vijftien jaar met meer dan de helft af. Te warme winters zijn mogelijk de verklaring voor de achteruitgang.

Padden komen nog wel overal in het land voor, maar per leefgebied is het aantal 'dramatisch' achteruitgegaan, volgens bioloog Arnold Van Vliet van de Wageningen Universiteit.

"We maken ons zorgen", zeggen Laura Zeeman en Verena van den Berg van de Amfibieën en Reptielenwerkgroep Wageningen. Nu de paddentrek voor de deur staat hebben ze weer het scherm opgebouwd om de padden te beletten de drukke Ritzema Bosweg tussen Wageningen en Renkum over te steken.

Het gaat niet goed

"Als wij hier niet waren om de padden over te zetten, zou het merendeel platgereden worden", legt Laura uit. "En er is ook nog eens een trend dat het niet goed gaat met amfibieën in Nederland."

We hebben 500 dieren gewoon voor onze ogen doodgereden zien worden
Laura Zeeman en Verena van den Berg, Amfibieën en Reptielenwerkgroep Wageningen

"De gewone pad is met 50 procent afgenomen in de afgelopen 15 jaar", valt Verena haar bij. "En de naam gewone pad zegt dat het dus ooit een veel voorkomend dier was, dat nu dus minder en minder voorkomt helaas."

Padden verhongeren

Onderzoek aan de Wageningen Universiteit heeft aangetoond dat de amfibieën bij hogere temperaturen tijdens hun winterslaap ruim 25 procent meer energie verbruiken dan wanneer het koud is. Hun lichaamsgewicht nam in twee dagen tijd met bijna 20 procent af.

Padden zullen in warme winters dus eerder verhongeren. Het is ook slecht voor de vruchtbaarheid en het immuunsysteem van de dieren, concludeert bioloog Arnold van Vliet.

500 padden doodgereden

En echt koud was het deze winter bepaald niet: Hoe meer padden van de auto's gered kunnen worden, hoe beter. "Het paddenscherm staat hier nu vier jaar", zegt Verena. "In het allereerste jaar hebben we iets van 500 levende dieren overgezet. Ook hebben we 500 dieren gewoon voor onze ogen doodgereden zien worden."

Dit jaar staat het paddenscherm nog aan de Ritzema Bosweg, maar hoe is dat volgend jaar? Geld is een probleem, aldus de twee. "De kans is groot dat dat volgend jaar niet meer gaat lukken als we daar geen geld voor vinden. Dat is de situatie, zoals die nu is."

De Amfibieën en Reptielenwerkgroep Wageningen is ook dringend op zoek naar vrijwilligers om de gevangen padden straks over te kunnen zetten. Op zaterdag 10 en 17 februari worden daarom aan de Ritzema Bosweg om 10.00 uur 's ochtends overzettrainingen gehouden voor vrijwilligers, die een handje willen helpen.

Deel dit artikel