De NVWA heeft 88.000 inspecties uitgevoerd in Nederland. Foto: ANP

De NVWA heeft 88.000 inspecties uitgevoerd in Nederland. Foto: ANP

ARNHEM - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft, in de periode van juli 2021 tot en met december 2021, 47 boetes uitgedeeld aan Gelderse slachthuizen. Veruit de meeste boetes zijn gegeven in de categorie 'hygiënisch werken'. Een slachterij in Apeldoorn kreeg zelfs 15 boetes. Hoe zit dat?

Er werd slechts één boete in Gelderland uitgedeeld vanwege gebrekkig dierenwelzijn. Op het gebied van hygiëne zijn er 39 boetes uitgedeeld. Waarom zijn er juist op dat gebied zoveel boetes uitgedeeld?

"We hebben verreweg de meeste controles op het risicogebied voedselveiligheid uitgevoerd", laat een woordvoerder van de NVWA weten. "Als je meer controleert, zie je ook meer overtredingen."

Het is volgens de woordvoerder niet te zeggen of een bepaalde overtreding vaker voorkomt. "Slachthuizen verschillen in de dieren die er geslacht worden", legt hij uit. "En ze zijn daarnaast allemaal verschillend qua bouw en inrichting." Volgens de woordvoerder kunnen ze daarom veel verschillende kritische punten hebben.

Pluimvee en roodvlees

Ook opvallend is dat het aantal boetes bij pluimveeslachterijen is gedaald, maar dat het bij roodvlees slachthuizen juist is gestegen. Onder roodvlees valt het vlees van varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden. Volgens de woordvoerder kan dit komen doordat er in 2021 minder pluimveeslachthuizen onder permanent toezicht stonden. Niet ieder slachthuis staat onder permanent toezicht. Dat hangt namelijk af van het aantal geslachte dieren in zo'n slachterij.

Ook zijn er zeven boetes uitgedeeld in de categorie 'Dierlijke bijproducten'. Wat houdt dat in?

"Dit zijn producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan de maagdarminhoud van een dier. Voor dierlijke bijproducten gelden, net als voor vlees, specifieke regels. Bijvoorbeeld op het gebied van hygiënisch verzamelen en vervoer. Deze regels moeten natuurlijk adequaat worden nageleefd."

Veel boetes bij één bedrijf

Bij slachthuis ESA in Apeldoorn zijn er vijftien boetes gegeven op het onderdeel hygiëne. Het is niet duidelijk waarvoor de boetes exact gegeven zijn en of er dan ook gezondheidsrisico's zijn. "Het aantal boetes en schriftelijke waarschuwingen geven geen overzicht van de naleving in een specifiek slachthuis", zegt de woordvoerder van de NVWA. "Ze geven slechts een inkijk in de NVWA handhaving." De woordvoerder benadrukt daarbij dat een toezichthouder meteen optreedt als er een risico voor de voedselveiligheid is."

VanDrie Group, waaronder ESA valt, laat in een schriftelijke verklaring weten: "ESA staat onder permanent toezicht van de NVWA. Dat betekent dat voortdurend wordt gecontroleerd op belangrijke thema’s als dierenwelzijn of hygiënisch werken. De inspecties waar nu data over zijn gepubliceerd, komen boven op dit permanente toezicht."

"We zien dat onze drie bedrijven (naast ESA, ook Ameco en Ekro, red.) voldoen voor maar liefst 99,3 procent. Desondanks zijn enkele tekortkomingen geconstateerd die beboetbaar zijn volgens de Wet Dieren. Dit ziet voornamelijk toe op hygiënisch werken zoals het niet garanderen van de aanvoer van schone dieren vanuit de primaire houderijen. Hierop zijn extra maatregelen genomen zoals het scheren van de vervuilde dieren op de boerderij. Eén bedrijf ondervond daarnaast langere tijd condensproblemen. Inmiddels heeft een grote verbouwing plaatsgevonden om dit te verhelpen. Wij blijven inzetten op continue kwaliteitsverbetering, zowel in de bedrijven als in onze keten. De borging van veilig en goed produceren is ons ernst."

Zie ook: Slachten mag 'absoluut niet' misgaan, maar toch gebeurt het

Deel dit artikel